Grazzi lil kull min qed iheggigni nikkontesta ghal MEP

Grazzi lil kull min qed iheggigni nikkontesta ghal MEP

Niehu opportunita’ nirringrazzja li dawk l-hafna nies li qed ihegguni nikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, u jweghduni l-appogg shih taghhom. Nies li jemmnu fil-proposti li ghamilt matul s-snin u li ssarrfu f’gid ghall-pajjiz.

Nies li jixtiequ l-politika tal-ideat, fejn l-aqwa mhuh jistghu jikkontribwixxu, fejn fil-politika jkun hemm min ghandu x’jaghti mhux min jehda l-hin kollu kif se jiehu. Nies li xebghu f’pajjiz fejn ma jinbidel xejn hlief l-ucuh waqt li kollox jibqa’ l-istess. Nies li jixtiequ jaraw l-politika tar-raguni, tad-dibattiment u tal-argumenti validi.

Nassigurakom li qed nismaghhkom.

Ghal darb’ ohra grazzi.

4 Comments
 • Chris
  Posted at 16:29h, 03 February

  You should be more than MEP. You are needed locally and not just as an MP but as party leader of PN and future Prime Minister.

 • Jefferson
  Posted at 15:34h, 03 February

  Dott, kont niktiblek fuq is-sit tieghek fl-2013. Kellek ragun dak in-nhar u ghandek ragun issa. Il-kliem stonkuz li ktibt rieghed mill-qiegh pajjiz mitluf f’naghsa helwa ta’ kompjacenza. Merhba lura fix-xena politika. Grazzi.

 • Saviour Visanich
  Posted at 04:30h, 03 February

  Why go waste your time and talent in the eu Parlament.

 • Josephine spiteri
  Posted at 15:02h, 02 February

  Jekk vera dak li tesprimi fuq il partiti,tikkontestax ma l ebda partit. Mhux hekk.!