Wasal iż-żmien għal riformi politiċi ta’ ċerta entità f’din is-soċjetà li qed tinbidel. Wasal iż-żmien li titwieled il-Kostituzzjoni ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, ta’ Malta Ewropea, li tirrifletti l-istadju tal-iżvilupp demokratiku f’pajjiżna. Wasal iż-żmien li nidfnu għal kollox il-mudell taż-żewġ tribuijiet li jokkupaw territorju wieħed u nsaħħu l-identità ta’ poplu wieħed b’fehmiet differenti. Wasal iż-żmien li titwieled il-Kostituzzjoni ta’ Malta Ewropea b’istituzzjonjiet iktar b’saħħithom u iktar sodi li jissombilizzaw lil dan l-Istat.

Parlament ta’ Malta – il-Hdax il-Legislatura – Seduta 383 – 13 ta’ Lulju 2011 – Onor. Franco Debono

IT-TWELID TAR-RIFORMA TAL-ĠUSTIZZJA
  • Dan li gej mhux kumment politiku izda dwar l-Ligi u l-Kostituzzjoni 1. Fil-lejl ta’ bejn nhar t-Tnejn u t-Tlieta l-grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista, bi sbatax-il deputat favur u hdax kontra ghadda vot ta’ sfiducja fil-Kap tal-Opposizzjoni Adrian Delia u minn hawn ovvjament jiskattaw konsegwenzi kemm......

www.riformagustizzja.com