L-famuza bagalja ta’ Ali Sadr

L-famuza bagalja ta’ Ali Sadr

La darba l-bagalja ma kenitx basket tal-plastic trasparenti li jidher kollox minnu ħadd ma seta jghid x’kien fiha. Aktar ma titqanzah tispicca tweġġa int, u hekk gara.
Hawn nemmen li l-P.N., jew min kien in charge mil-istrategija, għamel żball strategiku qawwi.

Ghaliex?

8 Comments
 • Connie Fenech
  Posted at 19:19h, 20 September

  Interested in this page

 • Connie Fenech
  Posted at 19:18h, 20 September

  Interested this page

 • Joe Borg
  Posted at 22:03h, 19 September

  Il partit nazzjonalista messu rebah l elezzjoni b dawk l iscoops kollha li beda johrog bihom, mhux minflok irnexxielu jkabbar it telf.
  Ara kemm argumentaw bazwi!

 • Sandro Caruana
  Posted at 10:46h, 19 September

  Nixtieq insaqsi jekk hux hiereg ghal MEP

 • U ajma
  Posted at 21:57h, 18 September

  Kemm kien helu l gurnalist ukoll! Ghandu quddiemu persuna li ma l ewwl daqqa t ghajn tinduna li mhix Maltija u joqghod jigri warajh u jirrepeti mistoqsijiet bil Malti. Lanqas jidher li ma xtaqtx risposta li ma jmurx jisfaxxalu l pjan!

 • Lodoviko Borg
  Posted at 20:22h, 16 September

  L istunt tal bagalja kienet falza mil bidu sa l ahhar. Nistaqsi jekk ghamlux rapport lil pulizijja dawk li deherilom li kien qed isehh xi haga tinten?
  Waqaw wahda tac cajt papali.

  • Spa
   Posted at 12:54h, 17 September

   Ghalfejn dar dawra bhal dik mal-blokka tal-bini Ali Sadr?

   • Franco Debono
    Posted at 15:04h, 17 September

    Nsellimlek. Ghidilna inti. Ghaliex?