L-esperimenti ta’ Muscat

L-esperimenti ta’ Muscat

Minn Mercedes Mifsud

F’hafna jew ftit oqsma fl-ahhar snin dan l-pajjiz kien qed jesperimenta u jazzarda fejn ohrajn aktar kawti u kapaci kienu qed joqoghdu pass lura. Ftit ilu Franco Debono kiteb f’dan l-Blog kif minkejja li Malta kien l-ewwel pajjiz li implimenta qafas legislattiv ghal bitcoin l-istess cryptocurrency kienet sofriet emoregija fl-ahhar sena tant li tilfet aktar minn 80% tal-valur – ovvjament xenarju katastrofiku li ftit smajna dwaru fil-gurnali.

Uhud mill-aqwa esperti tal-bitcoin jemmnu li wahda mill-akbar problemi kienet n-nuqqas ta’ qafas legislattiv allura Muscat min gol-kappell magiku tieghu fassal qafas legislattiv. L-bitcoin wiegbet billi nizlet kwazi 80%!

Li tkun kawt huwa imperattiv, li kultant tesperimenta b’kawtela huwa tajjeb, li tesperimenta bl-addocc hija ricetta ghal katastrofi.

Wahda mill-akbar bluhat li qed nghixu fil-prezent hija li bhal boloh niccelebraw meta naghmluh l-esperiment mhux meta johrog r-rizultat! Din saret l-moda, speci ta bluha chic! Ahjar alla jaghtini s-sabar!

Bluha tal-prima klassi. L-esperiment mhux meta taghmlu ticcelebra izda meta johrog r-rizultat .. . . .u ovvjament. . jekk ikun tajjeb! F’oqsma varji dan l-pajjiz iccelebra meta wettaq l-esperiment. Ghad irridu nibku meta johrog r-rizultat?

Sadanittant l-bitcoin tkompli tizzerzaq ‘l isfel u titlef biljuni fil-valur . . . j’Alla tirpilja!

Sadanittant s-sit Lovinmalta illum habbar kif kumpanija ewlenija tal-bitcoin naqqset l-haddiema u qed issib ruhha f’diffikultajiet minhabba t-telf enormi fil-valur tal-bitcoin.

4 Comments