X’inhu jigri Malta ?

X’inhu jigri Malta ?

Hafna qed ikellmuni jitolbuni nikummenta dwar xi terremot politiku li ghaddej Malta.

Bhalissa qieghed Ruma u m’iniex nsegwi x’inhu ghaddej u ma nistax nikkummenta.

Dak li ghandom bzonn l-istituzzjonijiet qieghed hawn – www.riformagustizzja.com

M’ghandi ebda hsieb jew intenzjoni nerga nitkellem mqar darba ohra biss dwar dak li tkellimt dwaru sitt snin ilu!

M’inix nsegwi u ma nixtieqx nikkummenta !

Saluti da Roma.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.