Simon Busuttil u Adrian Delia

Simon Busuttil u Adrian Delia

L-ahhar wiehed li ghamel dikjarazzjoni simili ghal dik li ghamel Delia nhar l-Erbgha kien Simon Busuttil li spiċċa tilef l-elezzjoni b’40 elf jaghlaq l-bieb lil dak u lill-iehor.

B’differenza wahda pero’ lil Lou Bondi Simon kien ghaqli biżżejjed biex iżommu bohod, Delia jdahhlu fil-qalba tal-partit – telfiet 1996, 2013 jirrepetu ruhhom. Qed nifhem li Simon kien beda jnaddaf. Mill-intervisti tal-Independent jidher li Tonio Fenech u Joe Cassar, sinonimi mat-telfiet 2013 u 2017 jiffiguraw prominentement fil-pjanijiet ta’ Delia/Bondi/Portelli.

Diga ghidt u nirrepeti b’nies bhal Pierre Portelli li kien wiehed mill-percimesijiet tat-telfa 2017, Georg Sapiano, Lou Bondi, Manuel Delia u Adrian Delia fit-tmexxija l-PN bhala partit jispiċċa.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.