Min se jikkummenta l-ewwel jaqra ftit l-Ligi

Min se jikkummenta l-ewwel jaqra ftit l-Ligi

Uhud jew hafna mill-kontroversji ta’ dawn l-ahhar granet jistghu ikunu facilment evitati jekk wiehed qabel jikkummenta jindenja ruhu jaghti daqqa t’ghajne lejn l-Ligi. Inoltre wiehed irid jaghmel distinzjoni bejn l-Ligi nfisha u l-infurzar tal-Ligi
L-Ligi hija wahda dettaljatissima, bbazata fuq l-abbozz li kont prezentajt fil-Parlament jien f’Jannar 2012 bbazata fuq Ligi Ingliz u Germaniza u frott konsultazzjoni pubblika wiesgha hafna fejn ippartecipaw bis-shih l-partiti kollha inkluz l-Alternattiva Demkratika u liema Ligi giet approvata mil-Parlament bi qbil unanimu.
Fejn ghandek allegazzjonijiet ta’ ksur solitament l-attenzjoni tkun fuq kif l-Ligi tigi nfurzat mhux mibdula.
Mar-radd tas-salib fl-art 2 tal-Ligi riprodott hawn taht jidher car d-dettal tal-istess Ligi kif ukoll car daqs l-kristall ukoll l-fatt li donazzjonijiet jew sponsorship lil xi wahda mil-kumpaniji tal-partiti taqa’ taht r-regolamentazzjoni ta’ din l-Ligi .
FINANCING OF POLITICAL PARTIES – CHAPTER 544 Laws of Malta
FINANCING OF POLITICAL PARTIES ACT
To regulate the formation, the inner structures, functioning and financing, of political parties and their participation in elections.
1st January, 2016
ACT
XXIV of 2015
.
PART I – General – Interpretation.
art 2.
In this Act, unless the context otherwise requires –
“donation” means any benefit received in furtherance of the activities or functions of a political party, by or on behalf of  a political party, by a member of a political party, a candidate or by any organisation, whether corporate or otherwise, in which the political party, directly or indirectly exercises effective management and control and shall include, unless otherwise provided:
(a) any gift of money or other property;
(b) any sponsorship;
(c) any money spent by a donor or donors, as the case may be, in paying any expenses incurred directly or  indirectly, by or on behalf of a political party, a
member of a political party or candidate;
(d) any loan given on terms more favourable than ordinary commercial terms prevalent at the time when the loan
was made;
(e) the cost price to the provider of property or services given otherwise than on commercial terms or below
the market value:
Provided that property of whatever nature devolving to a political party
causa mortis and voluntary and unpaid work whether manual, clerical or professional of any kind done for the benefit of a political party by its own members or by persons involved in the political party’s activities or campaigns, shall not be considered as a donation for the purposes of this definition
5 Comments
 • Blue titanium soldier
  Posted at 13:37h, 26 March

  An internal report leaked to this newspaper by sources within Identity Malta shows that out of a sample of 300 people on the ID card registry, 80 have been found to be holding more than one ID card, with five even holding three ID cards under the same name with three different ID numbers.

  Din mhux tal misthijja dot???

 • John Zammit
  Posted at 18:59h, 24 March

  Dik demokrazija bil-ligi l-gdida tal-finanzjament tal-partiti!!! Lill-partiti z-zghar ghalaqtulna halqna u ma nistghux nikkontestaw l-elezzjoni. Kif ukoll se jigri minn kandidati indipendenti ghax ma jistghux jikkontestaw l-elezzjoni ghax finanzi m’ghandniex. Viva d-demokrazija tal-partiti l-kbar li ghandhom l-eluf u l-miljuni tal-Ewro!!!

 • Blue titanium soldier
  Posted at 22:09h, 22 March

  Fir-reġistru elettorali hemm persuni b’żewġ voti li jistgħu jivvutaw darbtejn. Il-Gvern Laburista reġa’ tefa’ lil dan il-pajjiż 40 sena lura. Din hi li tfisser li jkollok lill-korrotti li jagħmlu minn kollox biex jibqgħu fil-poter. Il-PN mhux se jħallikom tisirqu l-elezzjoni.

 • Simonetta
  Posted at 14:39h, 22 March

  Min kixef lil beneffatturi taghhom stess fid-dadiegha li jnehhi l’attenzjoni min fuq l’ iskandlu ta Beppe, ma qrax xi tghid il-ligi u ghamel froga.

 • Blue titanium soldier
  Posted at 22:45h, 21 March

  Nippretendi li l-Prim Ministru idur fuq il-kabinett tieghu u jistaqsi min minnhom kien fil-Ministeru ta’ Ghawdex bil-lejl ma’ Ministru iehor u missier traffikant tad-droga u iffacilita biex jinbidel statement biex traffikanti tad-droga ma jitressqux il-qorti.