Tnehhija tal-Libell kriminali – 2011 – www.riformagustizzja.com

Tnehhija tal-Libell kriminali – 2011 – www.riformagustizzja.com

Bala deputat Nazzjonalista lura fl-2011 kont prezentajt mozzjoni fil-Parlament biex jitnehha libel kriminali fil-kuntest ta’ Riforma Holistika fil-Gustizzja. Ma nafx jekk din kinetx l-ewwel darba li saret mozzjoni fil-Parlament biex dan jitnehha pero’ dak z-zmien fil-Gvern l-P.N. ma kienx nehha l-libel kriminali. F’25 sena fil-Gvern l-P.N. ma nehhiex l-libel kriminali, lanqas meta deputat tieghu stess prezenta mozzjoni.  Issa mill-Opposizzjoni qed iweghdu li jnehhuh.
Wasal z-zmien li jitnehha.
 Parlament ta’ Malta – Mozzjoni Privata – Onor Franco Debono  dwar Gustizzja u Intern – 8 ta’ Novembru 2011
 
punt17.  illi jitneħħa l-libell kriminali, kif ukoll jiġi rivedut l-ammont massimu ta’ danni li jista’ jiġi kkundannat iħallas min ikun ħati ta’ libell sabiex jirrifletti l-ħsara kaġunata mill-istess, tenut kont ukoll tal-mezzi ta’ komunikazzjoni inkluż l-internet, u l-kawżi ta’ libell għandhom jinstemgħu mill-Qrati Superjuri preseduti minn Imħallef;
 
www.riformagustizzja com
Fi hdan l-Kumitat ta’ Konsolidazzjoni tal-Ligijiet  kont nippresjedi kont ghamilt sforz biex tigi analizzata b’serjeta Riforma fil-Ligijiet tal-Istampa u Xandir anke fl-interess tal-gurnalisti nfushom li l-maggor parti huam nies serji u tal-affari taghhom. Kien sar hafna xoghol. Lura fl-2012 . . . .
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.