Simon Busuttil din l-kelma ried juza’ jew ohra qribha?

Simon Busuttil din l-kelma ried juza’ jew ohra qribha?

Qed nifli b’attenzjoni certi diskorsi ta’ Simon Busuttil.

Ntuzat kelma ricentement li nemmen li kienet gustifikata meta uzaha ghax bazata fuq Rapport li bazikament kien qed jpingi stampa fuq l-istess binarji. Fhimt pero li jista’ jaghti l-kaz li l-kelma propja kienet wahda differenti pero’ qrib.

F’dak l-kaz dan jispjega hafna kuntatti, hbiberiji u ohrajn. U f’dan l-kaz verament dan l-pajjiz mess l-qiegh u verament Malta ta’ Taht Fuq!

12 Comments
 • Some food for thought
  Posted at 20:35h, 30 January
  • Some food for thought
   Posted at 20:37h, 30 January

   The two are very different.

   One produces backward-looking, guilt-filled obligation, while the other produces a passion-infused dedication to the future.

 • Awguri lil Dr Toni Abela
  Posted at 18:33h, 30 January

  Who is going to be deputy leader for party affairs now that Tony Abela is nominated for the European Court of Auditors?

 • Awguri lil Dr Toni Abela
  Posted at 18:08h, 30 January

  Dr Toni Abela jaf xi jghid:

  http://youtu.be/nQf0f09AbEs

 • Ha nivvota biex niehdu pajjizna lura.
  Posted at 17:41h, 30 January

  Ha nivvota biex niehdu pajjizna lura.

  http://youtu.be/2GLTatwCrMg

 • 8th January 2013
  Posted at 17:13h, 30 January

  Wasalna ghat- tielet partit fil-Parlament.

  http://youtu.be/YccRYQL-zxM

 • Pigs can fly
  Posted at 23:55h, 29 January

  Taf li Norman Vella ikwotak fuq Xarabank?
  Nahseb dak il-hin kont il-festa ta San Pawl u ma stajtx tisimghu.
  Norman Vella jikkwota lil Franco Debono biex jghati sahha lil argument tieghu.

 • Viva San Pawl
  Posted at 14:25h, 29 January

  Kemm hu qalbu tajba l-gvern hux!

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20160129/local/the-show-can-go-on-ban-on-st-pauls-feast-fireworks-reversed.600455

  Allura ghal-okkazjonijiet ohra nterviena l-gvern ukoll?

 • Net
  Posted at 05:28h, 27 January

  Jew xibka ta hazen.

 • The God father
  Posted at 05:27h, 27 January

  Il-bambin ikollu hniena minna.