The Golden Rule of Good Governance

The Golden Rule of Good Governance

The Golden Rule of Good Governance –

Do not condemn others for your mistakes and do not take credit for others’ good deeds. From this meritocracy, justice and all  the rest follows naturally.

 

Franco Debono

 

Aggornament tal-Kamra tal-Onor.Dr.Franco Debono – Estratt mis-Seduta Numru 186 – tal-Erbgha 27 ta’ Jannar 2010

Sur President, nikkonkludi billi ngħid dan.  Ejja nħarsu ’l quddiem, ara ma nagħmlux l-iżball li nistaġnaw fil-passat.  Ejja nirrispettawh il-passat imma nkunu qed nirrispettawh biss jekk inkomplu nibnu fuqu, jekk naraw xi rridu ntejbu fih.   . . . . . .. .   Jien qiegħed fuq din in-naħa tal-Kamra f’isem il-Partit Nazzjonalista però l-ewwel u qabel kollox ilkoll aħna Maltin.  Nixtieq nara jisseddaq is-sens ta’ nazzjon, li aħna lkoll Maltin.  Għandna opinjonijiet differenti però l-ewwel u qabel kollox aħna Maltin.

1 Comment
  • Karol
    Posted at 23:24h, 20 December

    Happy Christmas Franco. May God bless you always.