Diskorsi fil-Parlament fil-Hdax il-Legislatura

Diskorsi fil-Parlament fil-Hdax il-Legislatura

Speeches by Hon Franco Debono during the 11th Legislature.

 

 

Indirizz b’risposta għad-Diskors tal-President ta’ Malta

Seduta 2                    12.05.08

 

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar ir-Refuġjati  –  Abbozz Nru 4

Seduta 12                  03.06.08

 

Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Att dwar Ġieħ ir-Repubblika  –  Abbozz Nru 1

Seduta 13                  04.06.08

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Portijiet Ħielsa ta’ Malta – Abbozz Nru 8

Seduta 37                  01.10.08

Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ  –  Abbozz Nru 10

Seduta 43                  15.10.08

 

 

Riżoluzzjoni biex il-Korporazzjoni Enemalta tittrasferixxi b’subċens għal 33 sena proprjetà f’Bengħajsa limiti ta’ B’Buġa (Gasco)

Seduta 45                  21.10.08

 

Voti tal-Ministeru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali

Seduta 50                  13.11.08

 

Voti tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern

S56                  18.11.08

 

Abbozz ta’ Liġi li jimplimenta Miżuri ta’ l-Estimi  –  Abbozz Nru 12

S64                  03.12.08

S69                  13.01.09

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili  –  Abbozz Nru 17

S68                  12.01.09

 

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali                  

S77                  28.01.09

 

Mozzjoni ta’ Proċedura li tirregola diversi proċeduri dwar ix-Xogħol tal-Kamra

Seduta 80                  04.02.09

 

Diskussjoni dwar l-Immigrazzjoni Illegali

Seduta 92                  16.03.09

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar ix-Xandir – Abbozz Nru 19

S96                  24.03.09

 

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Elezzjonijiet Ġenerali –  Abbozz Nru 24  –  Tieni Qari           

S103                22.04.09

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet li jirrigwardaw Materji Ċivili

S114                19.05.09

 

Estimi ta’ dħul u nfiq tal-Awtorità dwar it-Trasport ta’ Malta għas-sena finanzjarja 2009

S126                12.06.09

 

Diskussjoni dwar l-Istrateġija Nazzjonali ta’ Miżuri ta’ Politika u Tnaqqis tal-Emissjonijiet tal-Gassijiet Serra

S143                30.9.09

 

 

Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Lotteriji u Logħob Ieħor  –  Abbozz Nru 31

S153                02.11.09

 

 

Voti tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern

S162                19.11.09

 

 

Voti taħt l-Uffiċċju tal-Prim Ministru

S170                24.11.09                               

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar ix-Xandir  –  Abbozz Nru 35  –  Tieni Qari 

S181                18.01.10

 

Abbozz ta’ Liġi li Jimplimenta Miżuri tal-Estimi  –  Abbozz Nru 34

S185                26.01.10

S187                01.02.10

 

 

Abbozz ta’ Liġi dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp –  Abbozz Nru 43

S200                16.03.10

 

 

Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Probation  –  Abbozz Nru 40

S203                22.03.10

S204                23.03.10

Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet li jirrigwardaw Materji Kriminali  –  Abbozz Nru 45

S206                19.04.10

 

Dibattitu fuq ir-rapport dwar l-istat tal-ambjent għas-sena 2008 maħruġ mill-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (State of the environment report)

S213                03.05.10

 

Private Member’s Motion tal-Kap tal-Oppożizzjoni dwar l-estensjoni tal-Power Station ta’ Delimara

S217                06.05.10

 

 

Estimi ta’ dħul u nfiq tal-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar għas-sena 2010

S242                22.06.10

 

Voti tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern

S273                04.11.10

 

Voti tal-Prim Ministru

S283                11.11.10

 

Mozzjoni dwar il-ħatra ta’ Kumitat Magħżul tal-Kamra biex tiġbor fatti dwar it-trab iswed fin-naħa t’isfel ta’ Malta

S293                06.12.10

 

Abbozz ta’ Liġi li jimplimenta Miżuri tal-Estimi –  Abbozz Nru 61 

S298                11.01.11

 

 

Abbozz ta’ Liġi dwar l-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur  –  Abbozz Nru 66 

S303                19.01.11

 

Abbozz ta’ Liġi dwar il-Ġustizzja Riparatriċi  –  Abbozz Nru 73

S317                22.02.11

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni  –  Abbozz Nru 57 

S333                29.03.11

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar ix-Xandir – Abbozz Nru 75

S337                11.04.11

 

Estimi ta’ dħul  u nfiq tal-Heritage Malta  u Sovrintendenza  tal-Patrimonju Kulturali għas-sena finanzjarja mill-1 ta’ Jannar 2010 sal-31 ta’ Diċembru 2010

S365                14.06.11

 

Estimi ta’ dħul u nfiq tal-Korporazzjoni tal-Enemalta għas-sena finanzjarja mill-1 ta’ Jannar 2011 sal-31 ta’ Diċembru 2011Enemalta                 

S373                27.06.11

 

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili (Emenda Nru 2)  –  Abbozz Nru. 80

S383                13.07.11

 

Mozzjoni Nru 242. – Mozzjoni dwar ir-riforma fis-sistema tat-trasport pubbliku mressqa mill-Onor Joseph Sammut                 

S402                04.11.11

 

 

Estimi Ġenerali 2012 – Voti tal-Ministeru għal-Ġustizzja u l-Intern                               

S421                02.12.11

 

Estimi Ġenerali 2012 – Voti tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru u Approprjazzjoni

S435                14.12.11

 

 

Mozzjoni ta’ Sfiduċja fil-Gvern

S439                25.01.12

 

 

Abbozz ta’ Liġi li jemend l-Att dwar l-Unjoni Ewropea – Abbozz Nru 101

S444                13.02.12

 

 

Abbozz ta’ Liġi dwar il-Proċedimenti Kollettivi – Abbozz Nru 102

S455                07.03.12

 

Private Members’ Motion Nru 280 – Mozzjoni tal-Onor Michael Falzon u l-Onor Jose’ Herrera dwar riformi fl-Oqsma tal-Ġustizzja u l-Intern  (Sfiduċja fil-Ministru tal-Ġustizzja, l-Onor Carm Mifsud Bonnici)

S483                 29.05.12

 

 

Mozzjoni 309 –  Mozzjoni ta’ Fiduċja fil-Gvern

S486                04.06.12

 

 

Private Members’ Motion – Mozzjoni 260 –  Mozzjoni Dwar il-Qasam tal-Ġustizzja – Mozzjoni tal-Onor Franco Debono

S489                12.06.12

S491                19.06.12

S492                20.06.12

 

 

Aġġornament tal-Kamra taħt l-Ordni Permanenti Nru 13 – Diskussjoni fuq l-akkwist, permezz ta’ xiri u/jew kiri, tal-Isptar St Philip’s min-naħa tal-Gvern

S508                15.10.12          Franco Debono

 

 

Stqarrija Ministerjali mill-Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment dwar il-ħsarat fit-turbina li taħdem bil-fwar tal-estensjoni tal-power station ta’ Delimara

S511                22.10.12          Franco Debono

 

 

Tieni jum imħolli kollu għall-Gvern

S536                10.12.12          Franco Debono

9 Comments
 • Pitirross
  Posted at 14:09h, 03 May

  Tal-PN issa qed jindunaw x’tilfu meta ghajruk irrelevanti u tawk bis-sieq! Issa too late!

  • Blue titanium soldier
   Posted at 23:22h, 03 May

   Never too late habieb, jien niqpa nipprova u jekk ikolna li Ray bhala kap hemm cans ghall aqda

   • Pitirross
    Posted at 13:46h, 05 May

    hux ray ray!! Tħassartu lbieraħ, kien qisu ġo arena, waħdu qalb l-iljuni!!

 • Pitirross
  Posted at 14:06h, 03 May

  Franco, issa inti tahseb li ha nilhqu nisimghu dawn id-diskorsi kollha madoff! Ghandna gimgha shiha non stop biex forsi nlestuhom.

 • Fleur
  Posted at 13:12h, 03 May

  Hadd ma jista jinnega x xoghol kollu li ghamilt fil Parlament. Kollox qieghed mizmum u miktub fl istorja tal pajjiz.
  Mentri dak li hemm miktub fil gurnali, meta jigi mqabbel mal fatti, mal medda taz zmien ha juri u jipprova kemm kienet qarrieqa il kampanja kontrik biex thammgek.
  Is sewwa jirbah zgur u zmien tak ragun u jien nghid li ghad irid itik iktar.
  Ix-xoghol salmura tal gisem u Franco bicca xoghol dejjem dahlilha b ruhu u gismu.

 • Guido's son
  Posted at 11:50h, 03 May

  Mario Demarco owes everything to his father. He is a timid and colourless individual, a mediocre lawyer with a ghastly voice. Now he goes on to say that he looks more like his mother than his father. How can one dissend to such depths of shame? Betraying one’s father to please blogger Daphne who was a fierce critic of his father even in his coffin. Is it true that after having insulted his father for years on end, Mario Demarco appointed Daphne’s sister on some board? Now I can see why Mario Demarco is labour’s favourite candidate. True nationalists want Simon Busuttil. I can also see why the Demarcos were never trusted at id-Dar Centrali.

  • Blue titanium soldier
   Posted at 23:19h, 03 May

   How much are you being paid for the advert?

 • Who burned The Times?
  Posted at 11:44h, 03 May

  All violence should be condemned but even character assassinations, mud slinging and deceit should be condemned. The Demarco Times is so much different from the Strickland Times.

 • Maltatoday Plus - The Times Minus
  Posted at 11:39h, 03 May

  In the near future, The Times readearship will decrease by half since they will no longer be getting leakages from Castille and the readership of Maltatoday will double because they report the real news whilst The Times mission seems to be gate keeping, mud slinging and character assassination. Now it also seems that with Mario Demarco leadership bid, The Times has started courting blogger Daphne Caruana Galizia. This is surely a recipe for disaster for the PN and for the country.