Alison Bezzina – The cost of being right

Alison Bezzina – The cost of being right

 For months I had said I was the victim of a bad political system that required radical constituional reform.

For pushing forward justice reforms on which practically everyone agreed, and voting accordingly and according to conscience in the consequential no confidence vote in the Justice Minister, I was disciplined by the party. It is perfectly evident today I had to pay for the wrongs of  others, in a manner which was also procedurally incorrect – the party executive Committee had no degree of independence from the party.

I had to pay a cost for being right!

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130402/blogs/justice-delayed-is-justice.463911

Some time ago I had come across an interesting article by Alison Bezzina :

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120823/blogs/the-cost-of-being-right.433942

And there was  a quote in the same article  which had really struck me at the time:

^^But is the cost of being right always worth it?

As J.K Rowling wrote in The Half-Blood Prince ‘….people find it far easier to forgive others for being wrong than being right.”^^

In any case, now is the time for National Reconciliation and democratic reforms.

34 Comments
 • J. Mifsud
  Posted at 09:14h, 04 April

  Messna hadnihom bis-serjeta’ lil PN!!!!!

  FINANZI FIS-SOD.

  L-anqas kellhom il-hila jzommu fis-sod il-finanzi ta’ bicca partit, ahseb u ara l-finanzi ta’ pajjiz. Ghalhekk sabu sehemhom it-taxxi li hallasna bl-gharaq ta’ gbina!!!

  U kif jghidu…il-kbir ghadu gej!!

  • Leonardo Fibbonacci
   Posted at 18:43h, 04 April

   Can we get the real accounts of the party published please?
   It is unbelievable that notwithstanding all those millions collected; all those revenues from the Euro Tours , radio and TV, we found an enormous hole in the accounts?
   There are hundreds of people who work for free but is it true that there were a fistful of public relations people who were paid large sums, for doing what exactly- making us loose the elections by thousands of votes?

 • VOX POPULI VOX DEI
  Posted at 16:51h, 03 April

  @ Lou Bondi;

  Tista jekk joghgbok dejjem , taghmel program fuq li stat finanzjarju xejn sod tal PN u tistieden lil xi hadd mil -ISTAMPERIJA biex jipprezenta fuq dan il-program , l accounts tal -partit ta’ dawn l ahhar ftit snin halli il -pajjiz kollu , SPECJALMENT IT-TESSERATI IKUNU JAFU FEJN EZATTAMENT SPICCAW IL- FLUS?

  It-tesserati m’humiex cwiec.

  Il -maggjor partu ta’ dawk li gabu lil partit fid-dizastru li jinsab fih illum , issa sabu ruhhom eletti fil -parlament , dawn l istess nies ha jeleggju mexxej (suppost)gdid QABEL ma jigi pprezentat analizi dettaljata ta’ min hu risponsabbli ghat-telfa u id-djun . U, sopra corna bastonate, hemm cans kbir li il mexxej suppost gdid ha jkun wiehed min dawk li kien parti mil -klikka mishuta li qazzet lil Malta kollha f dawn l ahhar snin.

 • DNA Blu
  Posted at 16:49h, 03 April

  ^^But is the cost of being right always worth it?

  As J.K Rowling wrote in The Half-Blood Prince ‘….people find it far easier to forgive others for being wrong than being right.”^^
  It is worthed Franco , most if not all the people knew you were extremly right in certain things . More people now are getting to know that you were right . But the problem is how you did things that was wrong . For me and not only for me but for most of us out there , we think that you should have done things better . Your outbursts against the party was really bad . you know you could have done things in several other ways . for example . what if you stayed loyal with a certain caution and play your card when it most matters , You are still young , strong and inteligent and you could have been a good choice for a leader or deputy but what what you did you spoilt yourself . you became worst than irrilevant for most pn supporters even if they know that you was right . Now you’re a guda for them . You hurt all the nationalists even those who knew you were right like myself and many others which believed in you and worked for free and hard to keep the pn united . As I sadi once . PN is not only Ag or CMB or any other person you attacked , but its a very big family that yes sometimes we have hard times . Not all of us are tke ‘Klikka ‘ you always mention .

 • Centro Ricipetti
  Posted at 16:40h, 03 April

  WOW!
  Edwin Vassallo tal-familja ta’ Zaren Vassallo baqa’ l art.
  Back to selling G strings and ricipetti for him and his brother -in -law.
  And please, can I have a VAT receipt?
  Thank you.

 • Quo Vadis PN?
  Posted at 16:33h, 03 April

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130403/local/stephen-spiteri-first-to-be-elected-in-pn-casual-elections.463940
  newly elected in the by elections;

  -A Fenech , touted as ”new blood” who will soon be eligible for the karta anzjan, and who happens to hail from the well-known political family the Fenechs.

  -Marthese Portelli ,part and parcel of the GONZIPN leadership that led the party to a historic electoral trashing and an even bigger debt that has left the Stamperia workers with no salary this Easter.

  -Charlo Bonnici – a faithful lapdog of the GonziPn Clique

  -Censu Galea – cousin of one of Daphne Caruana Galizia’s best lackeys Amanda Ciappara

  – Stephen Spiteri – cousin (surprise! surprise!) of a certain Lawrence Gonzi, who will now have to start earning his Parlaimentary salary for a change.

  QUO VADIS PN?

 • FINANZI FIS-SOD
  Posted at 16:14h, 03 April

  From the charlatan’s blog;

  ”Gahan says:
  April 3, 2013 at 5:58 am
  In today’s managerial jargon, Edward Zammit Lewis has an opportunity.
  He misinterpreted this as a political opportunity and started the blame game because he has no solution for the problem.

  Let me see now:

  Actavis : minus 69

  Baxter : minus 30

  Casino di Venezia: 67

  Add to that the multiplier effect on the economy and you have the picture of three weeks of Labour in government.

  Fifty unemployed people per week is not a joke.

  Would they feed their families with a meeting with Chris Cardona?”

  X kien ma semmejtux lil haddiema li baqu’ bla paga fid-dar centrali? Mela dawk suwed?
  Wara kollox , jekk dawn spiccaw bla salarju, tort ta’ Joe Muscat’s Labour Government ukoll, le?????

 • COSA NOSTRA , U BIL- PROVI.
  Posted at 16:04h, 03 April

  Il KUGINI,QRABA u HBIEB tal-KLIKKA GONZIPN , u risponsabbli ghat -TKAXKIRA ELETTORALIu DEJN ASTRONOMIKU TAL PARTIT gew eletti fil bye elections

  Li jonqos issa hu, li dak li qal li kieku ried ikompli jigdeb kien jibqa BRUSSELS, jilhaq mexxej tal -partit, halli nispiccaw b’partit Neo-GONZIpnista.

  Ibki Malta.

 • NAZZJONALIST JISTAQSI;
  Posted at 15:54h, 03 April

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/04/journalists-questions-about-ministers-rep-at-st-vincent-de-paule-go-unanswered/

  Is Mrs Caruana Galizia , as the self -styled foremost journalist in Malta, interested in asking questions to the Clique still running the Dar Centrali about the phenomenal debts GONZIpn has managed to accumulate over the years and who is actually taking responsability for this ?

  • Se nerghu nghabbu bis-sahhara?
   Posted at 21:09h, 03 April

   Dik mohha tissindika biex tghatti xtura! 4 minn kull 5 kummenti huma taghha! Ahjar tghidilna ta minn hu it-tort li l- PN evapora mill- flus (fejn marru dawk il- miljuni kollha)? u kif evaporaw il- voti fl-ahhar 10 snin.
   Jekk se nibqghu bl-istess PR tas-sahhara, l-isfel se nkomplu immorru mhux l- fuq!

   • Suggeriment lil Simon
    Posted at 09:22h, 04 April

    Qabel ma issir analizi minn nies minn bara l- partit, tridt issir ukoll inkjesta finanzjarja fejn marru l- flus tal-Partit.
    Vera li kien hemm minn jahdem volontarju u bil- qalb; vera ukoll li ohrajn hadmu bil-qalb ghal ftit paga ( li ma thallsetx) waqt li ohrajn, saru sinjuruni bl-eluf ta ewro li kien jiehdu kull sena biex bil-PR disaster taghhom, spiccajna fejn spiccajna illum?
    Nispera li Simon jirrejalizza li irid jghid good bye and good riddance to bad rubbish!
    Min irid il- flus imur jahdem ghal rasu u mhux jerda mill- Partit!

 • Amused observer
  Posted at 15:50h, 03 April

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/Archbishop-silent-over-accusations-of-abuse-by-clergyman-20130402

  The day a Laiviera of any generation reports something positive about the Church , or a Church Institution or the Clergy is the day that hell will freeze over.

 • Jolly Joker
  Posted at 15:46h, 03 April
 • tas-south
  Posted at 15:34h, 03 April

  Pulcinell

  X’tahseb fuq dawk li telghu bil-bye election?

 • Spiro the dragon
  Posted at 11:23h, 03 April

  wtf. certu nies vera bla sens. hawn taht gibt comment mis site ta DCG. qieghed jghid li jekk tahdem l multiplier effect tat tkeccijit ta actavis, baxter u casino de venezia tista tohrog picture tal labour fi 3 weeks.

  Gahan says:
  April 3, 2013 at 5:58 am

  In today’s managerial jargon, Edward Zammit Lewis has an opportunity.
  He misinterpreted this as a political opportunity and started the blame game because he has no solution for the problem.

  Let me see now:

  Actavis : minus 69

  Baxter : minus 30

  Casino di Venezia: 67

  Add to that the multiplier effect on the economy and you have the picture of three weeks of Labour in government.

  Fifty unemployed people per week is not a joke.

  Would they feed their families with a meeting with Chris Cardona?

  • ROBERT NORMAN
   Posted at 14:33h, 03 April

   Life has always presented two options, amongst others, for any circumstance.

   For people with balls…..doing what is right is easy…..for the remaining……doing what is easy is right.

   To the newly appointed statistician, in the blog of bile…..you forgot to include the 60 or so ex-PN employees who are receiving redundancy notices as from last monday.

  • Pitirross
   Posted at 19:47h, 03 April

   Spiro, jaħasra tpaxxihiex….tidħolx fis-site tagħha….ħalli tinduna li ħadd mhu qed jaqra l-ħmieġ tagħha!! Dik imdejqa biha nfisha dejjem, aħseb u ara issa li għadha taħt xokk qawwi u ma tistax tiġi f’tagħha. Għadha bil-fetħa!! LOL 🙂

   • My Voice
    Posted at 22:04h, 03 April

    @ pitiross
    I agree.
    But on the other hand you cannot blame those who still follow her blog, she’s the only voice of opposition left in this country.
    And seeing that empty vessels make most sound she will continue clanging until the clanging will be taken for what it is, an noise coming from an empty vessel and it won’t bother anyone anymore

    • Pensjonant
     Posted at 11:44h, 04 April

     Jien nidhol biex nidhaq dahqa. Il-blog tas-sahhara hi ukoll il-barometru ta’ kif sejjer il-gvern. Aktar ma tirrevvja u tobzoq il-velenu, aktar il-gvern u min qed jaghti sehmu ghall-gid tal-pajjiz bhal Dr Debono miexjin sew. Wara kollox, is-sahhara hi biss il-vuci mahnuqa tal-klikka wara l-PN li tilef ruhu u ta’ l-erba’ seksieka li jharbxu fill-blog taghha. Lil din u lil shabha fil-medja (li jaf kulhadd min huma) il-poplu tahom ir-risposta fid-9 ta’ Marzu.

 • BETTER FUTURE
  Posted at 08:34h, 03 April

  Franco, you were right! We thank you for putting your whole self on the line. Your reward is the people’s respect for your courage and lack of self interest in the face of huge malignant powers obsessed with the destruction of anything and anyone that crosses their money sucking path.

 • SOME TIME THE SILENCE COULD BE LIKE THUNDER
  Posted at 23:15h, 02 April

  yes it is. its better to be right & dead than alive & left. in life its better to be loved not feared. but always remember living in a political world love dont have any place. SMILE

  • Francist
   Posted at 23:27h, 02 April

   If in a political world love dont have any place, then it must e a very lonely place to be in, and i might have second thoughts about it.
   What is a life without love? Isnt politics about wanting to make the world a better place? I hope i havent got it all wrong all this time,i would be very disappointed and angry.

 • Vigilant
  Posted at 22:54h, 02 April

  And a quote from Voltaire:
  “It is dangerous to be right when the government is wrong.”
  And, you experienced it Franco!

  • Vigilant
   Posted at 00:36h, 03 April

   It was dangerous for me to be right when the government was wrong.
   Years ago, I was naive enough to believe that if I bring illicit activities to the attention of the authorities (the government); they would take prompt and corrective action to stop the dishonest activities.
   To my surprise the unlawful activities were allowed to continue and even worst I was made to SUFFER (right up to the present) for daring to expose the culprits.

   • Vigilant
    Posted at 00:42h, 03 April

    “But is the cost of being right always worth it?”
    With the Evil Oligarchy in place, being right was certainly not worth it!

    • Francist
     Posted at 08:49h, 03 April

     It depends on what you mean by worth it.
     I always keep in mind that whatever i do,its because i m convinced. If one had to please others or shy away from consequences before deciding on action…one would be a slave of others opinion.
     I d rather suffer for being right,then for being wrong.

     • Francist
      Posted at 08:52h, 03 April

      After all I m always left with my own company to live with. I can never run away from me.

   • Vigilant
    Posted at 01:16h, 03 April

    BUT, The Universal Law of Karma will get them;
    Karma is a law of unerring, never-failing justice.
    None can overcome it by means of prayers, ceremonies, rites, rituals, offerings, nor by penance.
    Even the Bible tells us this:
    “For whatsoever a man soweth, that shall he also reap.”
    And even Science Confirms it:
    Where there is an action there is an equal and opposite reaction.

    And with the enactment of the Whistle Blower Act, the Evil Clique would get the Privilege to Wind up their Karma in this life time 🙂

    • Francist
     Posted at 08:54h, 03 April

     Amen

 • Cynical intelligence
  Posted at 20:52h, 02 April

  Best part: 300 lawyers per 100000 inhabitants. It is known that in reality lawyers contribute little to the GDP. Are we sure we want all these lawyers graduating in future? This does not reflect well on Malta’s real economy.

  • ninnu
   Posted at 22:29h, 02 April

   Now is the time for National Reconciliation and democratic reforms.Time to reap fruits and compensations.

  • cassa
   Posted at 07:12h, 03 April

   @cynical
   Diversi avukati llum ma jahdmux fil qrati. Illum jispecjalizzaw fxi settur bhal ezempju is settur finanzjarju u jahdmu ma kumpanija finanzjarja jew ta l awditjar, fil qasam ta l’ insurance, marittimu etc.

   • Cynical intelligence
    Posted at 11:34h, 03 April

    But it is the countries that create that have a strong economy not the ones that live on perceived bubbles. Too University graduates are looking for desk jobs!! The past mentality made them think that a degree automatically gives you a better wage and should always. Life is not like that and it tends to smack you back in the face at some point.

    With lawyers specialization it is good (albeit a good deal seems to happen away from these shores) but what good is it when a serious amount of basic legislation compassing modern ways of life and infrastructure is missing?

  • Spiro the dragon
   Posted at 08:40h, 03 April

   wisq probabli t tobba johorgu anqas ircevuti u jidikjaraw anqas, tghid innehuwom wkoll? l accountants jghinu lil kumpaniji jiskapulaw xi kemxa taxxa, nnehuwom wkoll. meta kien hemm strike taz zibel xorta gabruh s suldati, nnehuwom lil taz zibel? ahjar titkellmu fuq dawk l persuni li qedin jidhlu fid dinja tax xoghol u jaccetaw pagi redikoli u jkisru lil hadiem malti dak jafetwa l gdp ghax malta tidependi primarjament mis self emloyed z zghir.