The Broadcasting Authority needs a radical overhaul

The Broadcasting Authority needs a radical overhaul

In today’s ruling the Broadcasting Authority practically is benedicting a state of affairs  where it is practically impossible for dissent to be viewed on public television.

Why?

If it is the political party that has to send its representatives on public television then

1) PN would not send me because I was very critical and even voted against Budget

2) MLP cannot send me because I do not represent them

So basically if you criticise your party it is impossible to make it to PBS whilst everyone else is saying all sorts of things, behind your back.

Now can the Broadcasting Authority, a constitutional body explain to ALL the Maltese population how are the people supposed to have a right to listen to what a dissident   member of parliament like me have to say ? Am I understanding correctly that it is practically impossible ? Who was supposed to send me on PBS? How is the Broadcasting Authority defending balance in public broadcasting?

Welcome to freedom of expression in Malta 2012.

101 Comments
 • ex tesserat tal-pn
  Posted at 18:34h, 16 December

  Skadut, (fil-veru sens tal-kelma);
  le trid tkun bhal Robert Arrigo Nazzjonalist bla sugu;
  le trid tkun bhal Edwin Vassallo Nazzjonalist jghajjat biss;
  le trid tkun bhal Louis Deguara Nazzjonalist lanqas jaf xi jrid;
  le trid tkun bhal Ninu Zammit Nazzjonalist li hela hinu fil-parl:
  imma “iva” Nazzjonalist tajjeb min ha zieda ta’ 600 ewro fil-gimgha
  zieda, min ivvota bil-qalb sabiex jghollew il-kontijiet tad-dawl!!!!
  min ivvota kontra x-xewqa tal-poplu, fid-divorzju, dawn veru
  nazzjonalisti, ara kif taghmel ta; fid-9 ta’ Marzu 2013 u mur ahli
  l-vot tieghek fuqhom, halli veru tkun skadut!!!!

  • Viva San Bastjan
   Posted at 19:07h, 16 December

   Political pressure on the Police from Castille to arrest Dalli! Debono is irrelevant. As a Nationalist these moves send shivers in my spine: have we arrived to this? Is this the Party that I have fought for? It seems as if that the only thing that matters is power -at all cost – and all the arrogance that this brings with it!

 • Skadut
  Posted at 17:44h, 16 December

  Kompetizjoni ghall-akbar Nazjonalist bhal Franco Debono

  Biex ikollok cans tirbah lil Franco trid :

  Trid tivvota kontra il-gvern tieghek stess fil-Parlament ( Ghax issa Franco ma jistax )

  Trid tirraprezenta li MLP fuq xarabank kontra il-Vici kap tal-Partit tieghek stess. ( Lil Franco ma jhalluhx ghax skont ma smajna lil Franco jghid nhar il- gimgha, hasbuh tifel zghir )

  Trid tipretendi li int Roberto Baggio taghmel xaghrek HORSETAIL u toqod tigri bxi ktieb tal Buddha. ( Franco ma jistax jaghmel xaghru HORSTAIL ghax bi tbaqbiq waqalu )

  Trid tkun l-Isbah wiehed bhal Franco biex tkun tista tajjar lil xi Ministru ikrah

  Trid L-aqwa wiehed bhal Franco u kull min immerik ikun hazin

  Trid thalli lil min ma jaqbilx mal PN ikesksek. qiesek kelb tal-glied

  U meta ma tiehux dak li trid, trid tarmi it-toys ul-gazaza min gol Pram u toqod titbaqbaq

 • vox popolo
  Posted at 14:50h, 16 December

  Sorry Franco,
  Mhux Broadcasting Authority.

  Imma PEPPI BROADCASTING AUTHORITY
  jew ahjar;
  PEPPI BROADCASTING SERVICE in the name
  of Partito nazzjonalista.

 • Vella
  Posted at 13:16h, 16 December

  Minn gonzi li fil-familja tieghu kien hemm zijuh li ghamel tahwid kbir u gharukazijiet kbar fil-knisja u ghalih in-ioes kienu mbarazz meta difinhom fil-mizbla xtistenna.

 • bp
  Posted at 23:09h, 15 December

  Franco, innutajt li wħud jibqgħu itambru bla sens fuq il-kelma kattiva li waddab Dr Gonzi meta għajrek “irrelevanti”! Aktar ma tinħass il-ħtieġa li jgħidulek irrelevanti, aktar tiġi kkonfermata r-rilevanza ta’ dak li qed tgħid. Kieku ma jkunx hemm bżonn jgħajruk! Min beżaq fl-ajru dejjem ġie f’wiċċu reġa’ l-bżieq li beżaq, mela nirrikmandalek ma tweġġax b’dan il-kliem tagħhom Franco. Ovvja li m’għandhomx argumenti serji għax fil-fatt jinħlew fuq l-istess kelma! Lil Lawrence Gonzi, minkejja l-ħmieġ kollu ntiena li għamel zijuh Mikiel tal-Interdett, kont naċċettah jitkellem. Imma t-tgħajjir tiegħu xejn ma niżilli.

  Li Peppi jiddejjaq jiltaqa’ miegħek fhimtha u bir-rispett kollu naħseb li kellu raġun ma jiffaċċjakx. Ra x’kien ġralu Lu Bondì.

  Grazzi mill-qalb talli titkellem bis-sens; bħal ħafna oħrajn, nixtieq nibqa’ nisimgħek b’aktar argumenti. Lilek inħoss li għandna bżonnok anki tiġġieled għal Malta fil-fora Ewropej f’isem il-Maltin bħala MEP. Taqta’ figura aħjar ta’ serjetà u mhux lagħaqiżmu ta’ xi ċkejken beżżiegħ.

  • Disgusted
   Posted at 01:37h, 16 December

   Ibza ghal sahtek Franco.. naqbel perfettament ma dal-kumment.. thallihomx iwegawk avolja dik hija l-intenzjoni taghhom!

 • gina
  Posted at 22:43h, 15 December

  Grazzi talli taqbez ghalina minghajr ma tara l-interessi tieghek.

 • gina
  Posted at 22:42h, 15 December

  Nammirak Franco

 • Antoine Vella
  Posted at 21:46h, 15 December

  Imma Franco Debono, kif ma tifhimiex din? Int VERU irrilevanti bħala politiku. Issa li l-waqa’ l-gvern int bniedem komuni bħal ħaddieħor. Lanqas naqbel li għandek tmur fuq TV Hemm nhar it-Tnejn. Dan abbuż. X’jumpurtana x’għandek x’tgħid?

  La int issa sirt irrilevanti, anki dak li għandek xi tgħid huwa irrilevanti.

  • Red Ruby
   Posted at 22:05h, 15 December

   U zgur ghax int mhux bniedem komuni (parti minn Gonzipn), ghalhekk Franco irrilevanti ghalik!
   Mentri ghalija li jien komuni huwa rilevanti and how!!

 • TONY ( 102}
  Posted at 21:42h, 15 December

  SO ON MONDAY YOUR ON TV DR.FRANCO ? I DONT KNOW OR NORMAN GOT THE BALLS OR HIS CRAZY. CAUSE LOU BONDI & PEPPI AZZOPARDI THEY BOTH LOST WITH YOU. PEPPI YESTERDAY ON TV HE WAS RIDIKOLU. ALSO P.J LOST. WELL NORMAN GOT SOME BALLS. NOW WE SEE ON MONDAY, LETS MAKE SOME CORNER MEETINGS. WHAT DO YOU THINK ?

 • joe
  Posted at 21:30h, 15 December

  ikolli nametti li gbajt nisma politika ghaw malta . ilum inhoss li wasalt f dicizzjoni li ma murx nivota ,,, grazzi ghal nies bhal franco u uhrajn sa f lahar il popolin qied isir jaf ftit min kollox … il ha……xix hazin li jezisti fi zewg partiti , kollox lest u pjanat ,kilba mi zewg nahat ghal poter ….. ara ma jmurx ikunaw xi grande persona jajt li mhux vera ux…. izewg nahat mahmugin b koruxjoni u hmieg ….. kunkluzjoni grazzi dr debono ghax b sahha ta persuni bhalek inhoss li nahli il hin imur nivota .mitama li naraw aktar nies bhalek bil ba….d kbir aktar fil politika hasra li jien ma nistax nivota lilek ghax nasigurak li natik il 1.

  • TONY ( 102}
   Posted at 21:47h, 15 December

   @ JOE MUR IVOTTA , MHUX QIEGHAD NIKMANDAK TA , JIEN MA IVUTAJC L-AHHAR WAHDA U LAQAS DIN ID-DARBA . IMMA HIEREG GAS DOWN. INTI TAF , T.C JOE

 • Uti, non Abuti
  Posted at 21:20h, 15 December

  Peppi mar il Libja waqt gwerra u ma kienx kapaci jhalli malti jghid l opinjoni tieghu f art twelidu fi stazzjon nazzjonali. mela l PBS hallitulu b cens perpetwu nanntu jew???????????????/

 • Konservattiv
  Posted at 21:19h, 15 December

  Kif kienet iddikjarat Azzjoni Nazzjonali qabel l-elezzjoni tat-2008!! fil-manifest elettorali taghha – wasal iz-zmien li l-president jigi elett dirett mill-poplu u jinghata iktar poteri mhux l-inqas jahtar bordijiet li suppost huma imparzzjali bhal broadcasting Authority u l-MEPA fost ohrajn. Minghajr checks and balances ma jistghax ikollok demokrazzija. id-dritt tal-vot wahdu ma jfisser xejn – anki fis-supreme soviet kienu jivvotaw. id-demokrazzija hija kontrolli kontra l-abbuz ta’ l-ezekuttiv. irridu ukoll iktar demokrazzija diretta tipo Swizzera – fejn il-poplu jista jesigi kif ukoll jabbroga ligijiet. meta trid l-ologarkija tghid kemm temmen fl-intelligenza tal-poplu waqt fl-istess nifs tghid li m’hemmx post ghal “popolizmu”…..

 • Uti, non Abuti
  Posted at 21:15h, 15 December

  Il media giet konxja illi tard bil lejl kien hemm tifel mal bar waqt xarabank. Nigbed ghal attenzjoni tal kummissarju tat tfal sabiex tindaga,u tistaqsi, dak it TIFEL x kien qed jaghmel wara l bar ta xarabank fil hinijiet ta tard bil lejl !!! Helen Damato nispera li taqdi dmirek, ghx tghidx kemm taharqek qalbek ghat tfal ( fuq il media ) SEDQA TAKE NOTE !

 • democracy at it's best :)
  Posted at 21:12h, 15 December

  Franco will you be on bla agenda tonight ???

  • Franco Debono
   Posted at 21:14h, 15 December

   no. since i will be pbs on monday

   • democracy at it's best :)
    Posted at 21:20h, 15 December

    oh , well thanks 🙂
    Will be watching Monday’s programme then .

    • jerry
     Posted at 21:23h, 15 December

     mela ha tkun fuq PBS!

     • Red Ruby
      Posted at 21:40h, 15 December

      Ill fl-ahhar induna Peppi!

  • Frankie Tabone
   Posted at 23:12h, 15 December

   Prosit, great decision.

 • valletta21
  Posted at 21:11h, 15 December

  META L-PERIT MINTOFF KELLU L-INKWIET MA’ ALFRED SANT, IS-SUR PEPI AZZOPARDI MHUX TALLI LIL MINTOFF STIEDNU FUQ XARABANK,IMMA KIEN MAR BORMLA U GHAMEL PROGRAMM TA’ XARABANK MINN HEMM TAHT ID-DINDA!!! MELA GHALFEJN QED ISSIBA DIFFICLI BIEX JACCETTA DIBATTITU BEJN FRANCO U CHICKEN SIMON????????????

  • Alan
   Posted at 15:27h, 17 December

   In the firstp lace, id-dibattu ghandu jkun bejn Francu u Lawrence Gonzi… Simon ma kinx parti mil-kabinett.

 • Frankie Tabone
  Posted at 21:04h, 15 December

  How cute. DCG is referring to you as “Frankie Tabone” now.
  The poor sod can’t do otherwise, she’s under instructions not to mention “Franco Debono” but she can’t help it!
  So she’s pretending that the very member of Parliament who brought down the government by voting against the budget is so irrelevant that she even forgot his real name. Miskina, as if!

  • Anzjan
   Posted at 21:49h, 15 December

   Iktar int tahli z-zmien taqra l-hmieg ta’ hmieg dik il-kwalita’!

   • Frankie Tabone
    Posted at 22:04h, 15 December

    Ehh, ghandek ragun!!!!!!!!!

 • Joseph Galea
  Posted at 21:04h, 15 December

  Franco, ara l-facebook ta’ Norman Vella kemm qed jiktbu affarjiet dispregjattivi fuqek bir-ritratt tieghek minghajr ma jikkundanhom. Tal-Misthija!

  M’ hemmx ghalfejn ittela dan il-coment fil-blog!!!

  Grazzi

  • Red Ruby
   Posted at 21:47h, 15 December

   Imbaghad imur juri wiccu fuq ix-Xandir Nazzjonali!
   Il-veru jaqq!

 • Antoine Vella
  Posted at 20:50h, 15 December

  L-ewwelnett benedicting mhijiex kelma; ma teżistix fil-lingwa Ingliża. Kif ilħaqt avukat?

  It-tieni, Franco, għadek ma tistax tifhem li bħala politiku irrilevanti m’għandek l-ebda dritt tieħu parti f’dibattitu mal-viċi-kap tal-PN.

  • Franco Debono
   Posted at 21:11h, 15 December

   l-knisja missha twiddeb lil gonzi talli jippretendiha li hu nisrani u jirreferi ghal persuna umana bhala irrilevanti. zijuh huwa mikiel gonzi li kien jidfen nies fil-mizbla
   lhaqt avukat bil-hila tieghi cioe :
   la qatt ikkupjajt bhal david agius
   la qatt kien hemm xi laxkar ta entry requirements kif gieli kien hemm – anzi gibt l A levels mill first year

   • jerry
    Posted at 21:25h, 15 December

    semmi n-nies jekk taf xi haga mhux titfa t-tajn

    • Franco Debono
     Posted at 21:26h, 15 December

     stejjer li kienu fil-gurnali li jaf kulhadd

     • jerry
      Posted at 21:29h, 15 December

      mela semmihom b’isimhom jekk imsemmija fil-gazzetti

  • Red Ruby
   Posted at 21:56h, 15 December

   Antoine Vella,
   Imma inti l-artiklu fhimtu? Iva! Mela proset dak l-importanti!
   Ahna l-Maltin maggoranza taghna ahna kunfidenti fil-lingwa Taljana tant li kultant tirkeb fuq dik Ingliza. Allura nispera li fhimtha l-kelma benedicting!
   Non arrampicarti sugli specchi!!!!

 • pinnur
  Posted at 20:44h, 15 December

  nghamel ghonq peppi taht mannara li xmun l-icassat tiga jaf il-mistoqsijiet li ser jghamillu l-pinnur il-lejla?

  fuq kollox ahna tiga rajna il-bibja tal-pinnur fuq it-tv ahseb u ara xmun ?

  SAQSIH PEPPI L-PINNUR DWAR WISTIN L-ARROGANTI, RCC, DWAR IL-KUMMISSJONI LI HAD U 4 MILJUNI U DWAR IL-KORRUZJONI JEKK INT RAGEL ?

  • Vella
   Posted at 13:18h, 16 December

   dazgur u twegibiet qedin fuq l-ipad

 • L-Ghawdxi
  Posted at 20:36h, 15 December

  Who the hell do you think you are? You have chosen to become IRRELEVANT . Why should we have to wasting our time hearing you repeating ad nauseam your differences with PM Gonzi? Please do yourself and us a favour and stop all this irrelevance.

  • J. Mercieca
   Posted at 20:59h, 15 December

   Someone better than you I guess. You’ve proven it in your comment. Quack quack quack, repeating the party’s statement instead of being able to think for yourself – duckspeaking (take a look at 1984’s Newspeak – you’ll find common characteristics…)

  • louis
   Posted at 21:06h, 15 December

   Irrelevanti tfisser ma ghad ghandek sahha ta xejn. Tista sur FD tghidilna x’sahha baqalek. Qabel kont taghmel l-arja ghax il gvern kellu magggoranza ta siggu wiehed . Kulhadd seta jaghmel bhalek minn nahha tal gvern. Attakajt lil Mifsud Bonnici. Kellek bzonn ghandek farka mill irgulija tieghu. Il bierah dahhaqt nazzjon tibki. Sewwa jaghmlulek jinjorawk. Issa ikollok tammetti li il haja politika tieghek spiccat. Issa lanqas banketta ma baqalek fil politika , ahseb u ara siggu.

   • Franco Debono
    Posted at 21:11h, 15 December

    mifsud bonnici kellu jirrizenja minhabba stat dizastrus fil-gustizzja u intern

    • blue ghal dejjem
     Posted at 14:54h, 16 December

     dizastrus biz Z tispicca top student

     • Alan
      Posted at 15:32h, 17 December

      ehh meta niftakar li ghad fadal nies bhalek b’mohh maghluq, nhossni ma niflahx. Ikkritikah fuq li jghid mhux l-ispelling mistakes – ghalkem ma naqbilx fuq kollox ma Franco pero ghandu argumenti validi hafna u huwa huna Malti. Li jigi irredikolat fuq affarijiet sekondarji turi l-injuranza li ghad fadal f’dan il-pajjiz.

  • louis
   Posted at 21:09h, 15 December

   very well said. Now he has another certificate to show to the reporters.
   The Number One Irrelevant Person Of The Year
   FRANCO DEBONO

 • Naughty boy
  Posted at 20:13h, 15 December

  Franco is there anyway you as a lawyer can inform and protest at the European parlament how the state television suppresses you and others from expressing themselves freely on national media payed by our taxes?

  • Cens perpetwu!
   Posted at 20:28h, 15 December

   Il-Klikka iridu jibqghu hemm cens perpetwu bhal fil-Medjoevu!

 • konfuz 2
  Posted at 20:05h, 15 December

  KOllox ippjanat minn qabel kien baggio u taf ghax anke l-mod kif il-one xandru l-istorja jikkonferma dan…kemm ilhek miftiehem ma’ Kurt Farrugia? Joseph approva li ghamilt int? Gej il-maratona?

 • Gs
  Posted at 19:57h, 15 December

  Abolish PBS. Let the people watch their favourite biased station. PBS suits the government of the day full stop.

 • carmen borg
  Posted at 19:54h, 15 December

  franco kompli ikxef il borom ahna warajk u grazzi tas serata sabiha li tajtna l bierah.

  • Mark
   Posted at 20:17h, 15 December

   Carmen, lanqas inti mxennqa biex tara lil pl Gil-gvern. Kompli paxxijom Franco!!!!

   • Red Ruby
    Posted at 20:30h, 15 December

    Franco x’tort ghandu? Mela hu ghaqqadha l-Klikka jew? Il-htija ta’ Gonzipn u bhekk imxennqin naraw il-PL, ha naraw politika kif suppost ghandha tkun. Kulhadd inkluz!!

 • Johan Mizzi
  Posted at 19:52h, 15 December

  @information seeker………you have your own intelligence,so use it!!!

 • Uti, non Abuti
  Posted at 19:51h, 15 December

  Nifrahlek Dottore, hadt gost u pjacir nara l indispensabbli tal PBS b Denbhom Bejn Saqajhom, ghax kif jghid il Malti, “ghal kull hatba hemm il mannara!” Peppi pupazz jaghmel il meditazzjoni qabel xarabank. Perswaz li waqt xi poza tal Yoga jitlob lil Buddha biex bl-intercessjoni tieghu ma JHAWWADX wisq. Wahdek allajbierek u ma bzajt minn hadd, mhux bhalhom issakkru gol glasshouse. Konna qed niklu f post popolari dak il hin. Il kwantita t SMS li bdew jircievu n nies ta x qed jigri kienu meravilia. F`hakka t ghajn griet il kelma x ghamilt, xi uhud qamu u xorbu bis sahha tieghek habib, fosthom jien. Sparixxejt sabih !!!!!!!!!!!!!!!!!

 • pinnur
  Posted at 19:50h, 15 December

  il bikkej pinnur issa ser jghamilha ta presentaur independenti…il-lejla wara l-bikja tal-bierah .

  kemm jiflah ikun faccol?

  ilu jahdem ma siehbu BOndi – minn zmien Mintoff meta argumrnta ma SANT…..dan il-pinnur kien il-kowc ta JPO u ipprova jirranga lil Franco ma Wenzu…

  HEKKA dritt dan …anke ismu falz dan ghax f’daqqa wahda minn joe sar peppi l=pinnur…..

  Id-dardirPN sar il-bejta tal klikka tal hazen u l-propaganda li dardrina issa …jista jkun li dahhlu fil-loki taghna ghax fil-kcina mas daqhlux tafx?

 • Gorg Sciberras
  Posted at 19:50h, 15 December

  Sa l-elezzjoni ghandek airtime kemm trid fuq One. Pero’ nissuggerilek toqghod naqra attent ghal sahhtek u tirtira bil-kwiet mill-politika, il-bierah kont tidher anzjuz u agitat wisq. Titbaqbaq kemm titbaqbaq la n-nazzjonalisti u wisq anqas il-lejber mhu se jmexxu l-punti li ghamilt int f’din il-legizlatura. U niggarantilek li kif jitla’ l-lejber xorta ikun hawn “oligarkija”, biss b’nies differenti milli hemm issa. U biex tghaxxaqha, b’kabinett fil-verita’ hafna aghar milli hawn issa.

  • Kalang
   Posted at 20:08h, 15 December

   Donnok Profeta Gorg int. Hallina u iddaħħaqx.

   • Gorg Sciberras
    Posted at 08:03h, 22 December

    X’dejjqek qalbi?

  • Red Ruby
   Posted at 20:27h, 15 December

   Tiehdu l-1st in form biex tbezzghu.
   Tinkwetax ghal Franco, jiflah ghall-keded. Tahseb li lbierah haseb li Peppi kien ha jilqghu fil-bieb bl-espresso f’idu?? Lol hu kien ippreparat x’se jigri, nahseb iktar ahna konna nkwetati ghalih.
   Joseph ilu zmien jghid li jrid jahdem anke ma min ma jaqbilx mieghu u jien ghalhekk se nivvutalu.
   U kburija bil-Partit talli jtih l-airtime lil Franco. Tahseb li jekk ikun hemm il-hmieg fil-Labour, Joseph ma jafx li Franco mhux se joqghod kwiet? Franco asset ghal Malta!!

   • Gorg Sciberras
    Posted at 08:00h, 22 December

    Kemm int bahbuh Red Ruby. “Tahseb li jekk ikun hemm il-hmieg fil-Labour, Joseph ma jafx li Franco mhux se joqghod kwiet? Franco asset ghal Malta!!”. Kieku Debono se johrog mal-Labour nghidlek ghandek ragun, imma ma nahsibx li se jigri hekk. Taf kemm se jinkwieta Muscat jekk Debono joqghod igerger fuq l-oligarkiji wara li jitla l-labour fil-gvern u Debono ma jkollux siggu fil-parlament.

 • Fullstop
  Posted at 19:38h, 15 December

  MIN FEJN SE NIBDEW?

  L-Awtorita tax-Xandir ghandha bzonn bidla radikali.
  Il-ligi eletorali ghandha bzonn bidla radikali.
  It-Trasport pubbliku ghandu bzonn bidla radikali.
  Il-qasam tas-Sahha ghandu bzonn bidla radikali.
  Fil-Gustizzja ghandna bzonn bidla radikali.
  Fl-Enemalta hemm bzonn bidla radikali.

 • Jane
  Posted at 19:23h, 15 December

  Nixtieq nistaqsik mistoqsija, naf li mintiex bniedem li iddur mal-lewża, ejja nġħidu li inti kellek raġun f’kollox, u li dejjem ħdimt vera ġħal pajjizek, imma din id-darba żgur ma ġibtx lill pajjiżek l-ewwel, li vvutajt kontra il-budget. Ġħaliex kulħadd qabel li l-budget aħjar li kieku ghadda ġħal pajjiżna. Il-korpi kostitwiti kollha qabblu, inkluż l-unions saħansitra il-GWU anki l-oppożizzjoni qablet. Franco inti ġħamilt bħal raġel miżżewweg li jkollu il-mara ma tirrispetajx avolja huwa jaħdem bħal ma ġħamilt inti, u fl-aħħar meta ma jkunx jiflaħ iktar, jaħseb ġħal rasu u joqtolha, imma niesa u t-tfal tiegħu xorta ma jtuħx raġun ezatt bħal meta inti ivvutajt kontra il-budget. Ġħadek taħseb li vvutajt kontra l-budget ġħal ġid tal-poplu Malti?

  • J. Mercieca
   Posted at 19:29h, 15 December

   Il-budget kien sempliciment gimmick, biex jigu nies bil-mentalita

   • J. Mercieca
    Posted at 19:30h, 15 December

    *tieghek u jitfghu l-htija fuq Debono li mar kontra gid il-poplu. Semplici. U fl-istess hin jghattu l-htija taghhom.

  • Veritiera
   Posted at 19:32h, 15 December

   Jane, inti vera tahseb li dak li ghamel Franco huwa verament ghall-gid tal-pajjiz?

  • Iktar nies bhal Franco please.
   Posted at 19:36h, 15 December

   Jane min naha lohra nahseb mintix taprezza li Franco tant hu nadif u tant hadem u qala fuq wiccu li l klikka pruvat igibu irillevanti dan iz zmien kollhu minghajr qatt ma ssib xejn hazin biex thammgu. Anka wara li ma felahx iktar u wara li avzom, avzom u taghhom cans billi jastjeni u vvota kontrijom ghada ghadejja bl istess diska li tipprova ssiktu u ma tisimawx fuq l istazzjon nazzjonali.

  • J. Mercieca
   Posted at 19:41h, 15 December

   U l-oppozizzjoni ma qabblitx li kien ikun ahjar kieku l-budget ghadda. Inkella x’kien il-punt li vvutaw kontra? L-oppozizzjoni biss qablet ma’ certi proposti li kien hemm fil-budget, mhux li jghaddi.

  • Red Ruby
   Posted at 19:50h, 15 December

   Gifieri int qed tghid li Franco qatilna?
   Franco fethilna l-bieb tal-habs li ilna snin fih.
   Habs immexxi minn Klikka hazina.
   Dak li ha titlef sa Marzu, Joseph kien ragel u serrah ras mhux il-Laburisti, imma l-poplu Malti li jroddulna lura!!
   Poplu mxebbgha li ma seta’ jaghmel xejn konna, ghax kollox manipulat skond kif jaqbel lill-Klikka! U t-tort ta’ Gonzi li wassalna sal-Budget, l-elezzjoni messa saret qabel!

  • Alan
   Posted at 15:39h, 17 December

   Jane, correct me if I’m wrong, but they knew that the budget will not pass given Austin Gatt pride. They should have called an election earlier.

 • Iktar nies bhal Franco please.
  Posted at 19:22h, 15 December

  Dott ha nitkellem wahda forsi ta njorant, imma int il ligijiet tafhom iktar minni u tista tigwidani jekk titfa nomina tieghek bhala partit jew bhal individwu etc l pbs hu obbligat itik l-istess hin bhal ma jghati lil partiti?? ghax jekk iva nitolbok li tghamila, plus zgur li tiehu hafna hafna voti ta zewg partiti u aktar minn hekk zgur li hafna nies juru l apprezzament ta dak li qed tghamel int u jtuk it 2 at least, ghax nghidu cara u tonda mintix ha tirbah gvern imma jien cert li ghandek cans igib siggu iktar mil alternattiva.

 • J. Mercieca
  Posted at 19:21h, 15 December

  Summing everything up, including what the BA had to say about it, although you do have the right to speak in front of the public on the national broadcasting, you cannot really exercise it in practice. As you said, “practically impossible”!

 • Frankie
  Posted at 19:16h, 15 December

  It’s Amazing how they didn’t let you speak, Not only that but those who we are supposed to trust with our vote are literally afraid of answering any questions you had to do.

  Yesterday was a joke especially on TVM News Peppi trying to bring every kind of excuse. I remember Dr Edward Fenech Adami giving his time in parliament to Dr Montoff and remember as well how they gave a tag to Dr Pullicino Orlando to act as a journalist.

  I think it would have been fair to give time to Dr Debono, I might be of a different colour when it comes to politics than Dr Debono by I truly believe in Democray and freedom of speech, that is what makes people mentally healthy to choose according to what is wrong and what is right.

  Keep up the good work, I do personally believe that as a Nation we can use your ideas and implement them to have a better Structure especially in Justice and Law.

  • jerry
   Posted at 21:29h, 15 December

   In parliament is a different matter altogether

 • Bartolo
  Posted at 19:16h, 15 December

  Hahaha , Labour let you go instead of them yesterday they might ask to send you. Ask Kurt to send you !!

 • Renzo
  Posted at 19:13h, 15 December

  Mux ahjar tieqaf taghmel hsara lil Maltien sur Debono…….issa li sirt irrilevanti trid tidra toqod kwiet

  • J. Mercieca
   Posted at 19:25h, 15 December

   Debono qed jaghmel hsara lill-Maltin??? Mela l-hsara ta’ GonziPN x’jissejjah?? L-apokalissi?

  • Red Ruby
   Posted at 19:52h, 15 December

   Hsara lil Klikka Gonzipn u mhux lill-“Maltien.”
   Dawk jaqblilhom joqghodu kwieti!

 • El92
  Posted at 19:04h, 15 December

  Peppe u Bondi it tnejn ghandom ikunu fuq in net mhux tvm

 • Veritiera
  Posted at 19:03h, 15 December

  You gatecrashed; you acted like a demented bully. You consorted with the enemy. And you expect us to now take you seriously?

 • Veritiera
  Posted at 19:02h, 15 December

  You gatecrashed; you acted like a demented bully. And you expect us to take you seriously?

 • CCamilleri
  Posted at 18:48h, 15 December

  Franco, ilejla mur fuq xarabank bhala udjenza – jekk ikeccuk juru kemm huma kontrik u kemm ma jixtiqukx titkellem.

 • J.Muscat
  Posted at 18:45h, 15 December

  What about impartial presenters during political discussions, does not the BA have an opinion on this subject to or does Peppi and company hold a monopoly.

  Why didn’t BA issue strict rules as to this regard, as things are, and according to BA’s reasoning you must subject yourself to these people, in the hope that they invite you to air your views.

  In this case thumbs up for gatecrashing

 • Brian
  Posted at 18:44h, 15 December

  A Facebook page in support of Franco Debono in the 2013 General Elections.
  http://www.facebook.com/VoteFrancoDebono2013

  • Veritiera
   Posted at 20:44h, 15 December

   Never has something with less useful value been created.

   • Brian
    Posted at 13:52h, 16 December

    What exactly is the value of your own comments on this site? You seem to believe Franco Deobono to be irrelevant and yet here you are on his site, reading every word, leaving comment after comment. Could it be that you actually think that he is very relevant, so relevant that you are terrified of how much he may continue to make your beloved party look ridiculous?

 • CVA
  Posted at 18:43h, 15 December

  The Broadcasting Authority; yet another institution that has been undermined by Gonzi to serve his needs. What a sham!

 • simon
  Posted at 18:36h, 15 December

  Dr debono ghandu ragun kwazi kull ma jghid, nixtieq nfakkar li lil mintof pepi mar jamilu programm mil pjazza ta bormla imbasta jigbed li spaga tal p.n . dik hi differenza u l Dr debono ma jridx jistidinu.
  iswed u l -ahmar

 • BETTER FUTURE
  Posted at 18:35h, 15 December

  “freedom of expression in Malta 2012.” What is that a new brand of dog food? Were it not for the mighty internet, local dissent would be stifled as has always been the case. Long live the NET (for crying out loud it is the Internet I mean, not PBS)!

 • Jin
  Posted at 18:31h, 15 December

  If you want to “make it to PBS” take up ballet.

 • VIVA MALTA
  Posted at 18:31h, 15 December

  Suppost Xarabank imur kulhadd m hemmx ghalfejn tkun ma xi partit ta l inqas hekk jaghtina x nifhmu Peppi .Mhux fuq kollox jaghmel programmi is soltu ?Jaghmel fuq l okkult u superstizzjonijiet fuq drogi fuq il eurovision fuq kollox .Jien jidhirli li il waqgha tal gvern kienet ricenti ghada kemm gratnhar it Tnejn allura kellu jiddiskutihamhux ikompli jhalli iz zmien jghaddi .Il waqgha tal gvern hija aktar ricenti mill hatra ta vici kap tal pn .

  • jerry
   Posted at 21:31h, 15 December

   kellu jkun il-gimgha li ghaddiet qabel il-vot tal-bagit

 • information seeker
  Posted at 18:29h, 15 December

  you have our blog, use it. We are not interested in listening to your continuous rants on TV.

  You are becoming more and more disillusional by the minute. Circa 70 years ago, a similar disillusioned person was in a similar situation. all he wanted was to hear his own voice and anyone who dissented was eliminated. Likewise, you will verbally attack anyone who disagrees with your line of reasoning. The person had a very bad ending 70 years ago. Likewise, your life in the public limelight is coming to its end on your birthday. Once the election is over you will be the village lawyer with an office in the city.

  • J. Mercieca
   Posted at 19:03h, 15 December

   Then don’t listen if you’re not interested! No one is holding you against your will! If you don’t want to listen to Debono then don’t get on his blog, and leave your channel on NET or TVM. You’re contradicting yourself!

 • P.Zammit
  Posted at 18:28h, 15 December

  You seem to get all the air time you need on ONE TV

  • BETTER FUTURE
   Posted at 18:38h, 15 December

   At least that is one source giving freedom of expression a chance to survive. Let’s hope that the new Bishop will force RTK take a similar route, away from the political nuance it had been forced to suffer to date.

  • Malteser
   Posted at 18:57h, 15 December

   just like Mintoff was given voice on NET back in ’98.

   • DonQuixot
    Posted at 19:43h, 15 December

    I have told F.D. in one of my earlier comments that he should and could establish his own extra – terrestial radio and tv station and if needs be also a terretial one. We shall wait.

    • Veritiera
     Posted at 20:00h, 15 December

     Extra-terrestrial. Yes, that’s the right word.

     • BETTER FUTURE
      Posted at 20:15h, 15 December

      Help us Lord! Another know it all!

   • jerry
    Posted at 21:33h, 15 December

    on NET not PBS. FD is given time on ONE

  • Red Ruby
   Posted at 19:55h, 15 December

   What’s wrong with that P.Zammit??
   The wrong is happening on our National TV Station that should be called WEPN TV!