When Franco Debono wanted to REFORM the justice system

When Franco Debono wanted to REFORM the justice system

 http://www.francodebono.com/2012/08/31/mozzjoni-tieghi-dwar-riformi-gustizzja-u-intern-8-11-2011/

When Franco Debono wanted to REFORM the justice system the Nationalist Party condemned and banned him from contesting the next elections.

Franco Debono filed a private members’ motion with 24 major areas of reform in justice and home affairs with which everyone agrees.

http://www.francodebono.com/2012/08/31/mozzjoni-tieghi-dwar-riformi-gustizzja-u-intern-8-11-2011/

41 Comments
 • information seeker
  Posted at 21:57h, 14 December

  IRRILEVANTI. LOL!

 • information seeker
  Posted at 21:37h, 14 December

  IKKALMA, KEMM TIDHER IRRABJAT.

 • Vigilant
  Posted at 19:23h, 14 December
 • Spiro the dragon
  Posted at 16:58h, 14 December

  Dan d diskors rega gie relevanti

  http://www.youtube.com/watch?v=PQCAP-_jwIE

  Eddie l kbir, missier Malta kollha, ‘IRRELEVANTI ‘ x kulur int. Gonzi umiljajtna, sibt kollox lest u irrovinajtu.

  L biki jaqbadni meta niftakar li huma nazzjonalisti stess se jtelfuna l elezzjoni. Irnexxilek tkecci mil partit diversi politici.

  • Veritier
   Posted at 17:22h, 14 December

   Dejjem tista’ tipprova l-Muscat. Imbagħad nerġgħu niltaqgħu ħames snin oħra u għidilna x’jidhirlek mid-deċiżjoni li tkun ħadt.

  • Eddy Privitera
   Posted at 18:02h, 14 December

   Il-Kummissjoni dwar l-Amministrazzjoni tal-Gustizzja, bl-ittra li baghtet lil- Ombudsman Said Pullicino, li fiha taghtu hasla kbira, tikkonferma kemm kellek ragun bli ghidt u ktibt int dwar il-Kaz tal-Imhallef Farrugia Sacco u l-ittra tal-Ombudsman !

 • Kalang
  Posted at 16:55h, 14 December

  @ Veritiera I think the stupid ones are on your side my friend. They keep voting PN when they know deep in their heart that they are being fooled ALL THE TIME!!!

 • 25 sena bis-super glue fuq is-siggu tal-poter
  Posted at 15:43h, 14 December

  Issa Dott, Gonzi huwa l-istrong man li se igib ir-riformi fil-Qrait u mhux int! Int irrelevanti-qed jipprova jigdeb Gonzi!. Sa certu punt ghadnu ragun, ghax issa bil-media f’idejhom: Times, Independent,101, Net, Natalino Ottu,Norman Vella, Peppi Azzopardi, Lou Bondi, Pierrr Portelli, dawn se ibidlu l-perception u r-realta. Hekk ghamlu ir-Republikani fl-Amerika sa kemm sabu kappell jiffitjhom. Hawn, jahasra, l-Maltin jiehdu pjacir jemmnu dak li jaraw u jisimghu: mohh bahh, zero. Din hi l-vera glieda ta l-imhuh: kemm ghad baqa imzazen: xogholok tghin li dawn l-imzazen jahsbu bhal kahli, li x’hin jara is-sunnara jidhak biha mhux imur jiblaghha!

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 15:10h, 14 December

  Franco, inti kellek ragun, imma l-mod kif aggixxejt kien kollu hazin.Ma tivvotax kontra l-gvern siehbi.Kieku stennejt u ma kontx daqshekk impulsiv, inti kont tkun wiehed mill-ahjar imhuh fil-partit Nazzjonalista.

  • Veritiera
   Posted at 16:49h, 14 December

   Hear hear.

  • paul baldacchino
   Posted at 18:02h, 14 December

   @ demm nazzjonalist: GonziPN mhux mhuh tajba jrid izda yes man. Ghalhekk u ghalhekk biss Franco gie f’din is-sitwazzjoni. Kull ma qal kien kollhu validu, u kieku Gonzi ma webbisx rasu , kienu l-istorja ma kienitx tkun daqsekk gravi ghalih

  • BETTER FUTURE
   Posted at 13:19h, 15 December

   Demm, the time of “fidilizmu” is over. Shake yourself man. Be your own man with your own ideas not as Lou Bondi would have you, a parrot.

 • Guzeppi tal-Mosta
  Posted at 15:07h, 14 December

  u dr. debono qed jibza jgib il-kummenti tieghi!!!

  ghax… La verita fa male dr. franco!!

  Guzeppi tal-Mosta

  • Spiro the dragon
   Posted at 16:15h, 14 December

   iftah l blog li kellek tiftah int ha jkun hemm l bijografija tal ghageb tal mosta

  • Eddy Privitera
   Posted at 18:05h, 14 December

   Guzeppi: Oqghod ghodd il-gideb li diga qal Gonzi u dawk li ghad irid jghid sad-data tal-elezzhoni, u jkollok kollezzjoni zul minn hemm !!!!

  • Anzjan
   Posted at 18:10h, 14 December

   Guzeppi tal- Mosta – Jien na ntihx tort lil Franco li ma jgibx il-kummenti tieghek. Ghax tant int vojt li qazzist lil kulhadd. Ikteb xi haga bis-sens u tara kif igibilek.

 • Veritiera
  Posted at 14:22h, 14 December

  Everyone? Define ‘everyone’.

 • CORRUPTION
  Posted at 14:07h, 14 December

  When Dr Debono wanted to reform the Justice he was savagely attacked persecuted by the PN and recieved dead treats and only PL condemn the criminals .
  Now yesterday Gonzi had the result , yesterday he said he was shocked , i am sure he was aware by the police .

 • J.Muscat
  Posted at 14:04h, 14 December

  Franco Debono filed a private members’ motion with 24 major areas of reform in justice and home affairs with which everyone agrees.

  Of course everyone agrees but nobody dares to implement, Has it ever occurred to you Dr.Debono that your reforms would have created some huge earthquakes. Yes the common people would have benefited but what would those on high pedestals have gained. Recent history explains it all.

  • sarasota
   Posted at 09:33h, 15 December

   Now we’ll see if Labour will implement IF elected

 • Demmi ahmar
  Posted at 13:56h, 14 December

  Franco jekk il gvern waqa dak kif ghadu mmur Brussel juri wiccu, jien ghaliha ahna ma ghandiex gvern. X’tahseb?

  • Anthony Zammit
   Posted at 15:44h, 14 December

   @ Demmi ahmar

   Dr Gonzi is still prime minister whether you like it or not. That is why he goes to Brussels. Just because you don’t think we haven’t a government, it does not mean a thing.
   You’re just dumb, that is all. A typical Labour supporter.

   • Veritiera
    Posted at 15:47h, 14 December

    Labour supporters like this persuade me MORE THAN ANYTHING ELSE that I can never be a Labour supporter.

    • Anthony Zammit
     Posted at 16:02h, 14 December

     There is nothing more infuriating than an average Labour supporter, like this die-hard “demmi ahmar” taking about things they don’t understand.

     The great big tragedy is that they have a vote.

     And the bigger tragedy is that while the average PN voter would always think twice before voting, the average Labour voter votes Labour whatever its policies.

     Look at KMB in 2087. He bloody nearly won, can you believe how dumb the average Labour voter is?

     • Veritiera
      Posted at 16:28h, 14 December

      This in itself should swing anyone with an ounce of common sense and intelligence to vote Nationalist.

     • Veritier
      Posted at 16:41h, 14 December

      That was in 1987, and he’s still kicking “strong” 25 years later, though I don’t think he’ll be around in 2087, and neither will I.

      I’ve heard this about the average intelligence of the PN voter being higher than that of the PL one.

      I think it’s all crap, quite frankly. There may be a slight difference, and the PN voter tends to be slightly more educated on average, but being educated does not mean being intelligent.

      Churchill spoke famously about the same tragedy you speak of, but he was talking about the British voter, not the Maltese Labour voter.

      So I’d guess it’s the world over. The average voter is not intelligent enough to make the right choice. There’s enough evidence of this on youtube. You can spend hours watching vox-pops on American, Australian, Canadian voters, probably many more, and you can only arrive at the same conclusion.

      And this is of course one good argument that favours dictatorships as opposed to democracies.

      I’m not sure which of the two is the more dangerous.

     • 25 sena bis-super glue fuq is-siggu tal-poter
      Posted at 16:41h, 14 December

      @Anthony Zammit.
      Mr Zammit you are right; those who vote a Party for 25 consecutive years in government are just plane stupid. I think that Malta would soon break Mexico’s record, but in Mexico they drink a lot of tequila and mojito !

     • Spiro the dragon
      Posted at 16:42h, 14 December

      I am really scared, I’ve thought that the average Nationalist can count from one to ten and can make distinction between the past and the future.

      Being a man from the future, you should easily know that Gonzi is history as much as KMB.

      Next time think twice before casting the stone.

      http://www.youtube.com/watch?v=-ZF6JZgFD0s
      http://www.youtube.com/watch?v=RnvTF0hiWd8
      http://www.youtube.com/watch?v=xPMupUzEK3A

      GonziPn/PL = the same side of the coin

     • Veritiera
      Posted at 16:46h, 14 December

      Undoubtedly, Labour attracts the uneducated. Those who think the Government owes them something. PN has its own share too, but not as much as Labour.

     • M
      Posted at 16:49h, 14 December

      ’25 consecutive years’

      Mela nsejt il-glorja tat-22 xhar li kellna taht Fredu? Konna hlisna mill-EU, mill-VAT, minn kull sens ta’ direzzjoni…

      U l-poodle kien qed ikun poodle bil-ghaqal. Kien diga waqqaf il-maltastar u cappasha kollha kwazi-pornografija dak iz-zmien?

     • Veritier
      Posted at 17:13h, 14 December

      Dragon, although videos like those are evidence of the EXISTENCE of something, they are not a MEASURE, even though on average a party’s voter base is as intelligent as the next one’s.

      Equating the parties themselves, however, is clearly a mistake.

     • Anzjan
      Posted at 18:14h, 14 December

      @ Anthony Zammit u Vertiera : Nimmagina li t-tnejn li intom ghandkom raskhom kbira daqs ballunbaraxx! Kemm tahsbu li intom superjuri ghal kulhadd f’kollox?! It-tejoriji taghkom fuq x’jattira lin-nies lejn il-Labour huma banali u bla sens, u frott ta’ mhuh gwejjef bhal taghkom.

     • Eddy Privitera
      Posted at 18:18h, 14 December

      Qed naraw l-intelligenza tal-mexxeja ta’ GonziPN mill-GIDEB li jigdeb kulljum Lawrence Gonzi. U bic-cucati li diga beda jghid IL-BUZU fl-ewwel dfiskorsi tieghu, jimita dak li jghid Gonzi. Bl-aqwa “GHERF” muri meta ta’ ordni lin-nisa biex imorru jiddefendu lil GonziPN ghand tal-grocer !!!!!

     • Veritier
      Posted at 19:07h, 14 December

      Privitera, x’tistenna li jgħidilhom, sieħeb?

      Li jiltaqgħu ma’ xi Privitera għand tal-grocer iħarref xellug, ċentru, u lemin, u jħalluh b’xejn?

    • Anthony Zammit
     Posted at 17:22h, 14 December

     You know what, I did make a typo – 2087 should have read 1987. But then again, was it really a mistake?

     I mean, what it there to prove that in 80 years’ time the average Labour voter would be any wiser than today?

     Frankly I do not think so. Nearly half of Malta voted for KMB in 1987 and again in 1992.

     If we ever needed any proof of the average low Labour IQ, there you have it.

     Not to mention all those imbeciles who voted againsit EU membership as Joseph Muscat told them to do.

     Next election Labour will win. And it is going to be one regressional slide into socialist oblivion, as if the last 25 years never happened.

     It is a very scary prospect and, for us who lived under Labour, an impending nightmare.

    • Eddy Privitera
     Posted at 18:14h, 14 December

     Veritiera: mela meta tara l-hmerijiet li jikteb Guzeppi tal-Mosta temmen li l-partitarji ta’ GonziPN huma ghorrief ??? Demm Ahmar zbalja gahzx sakemm issir l-elezzjoni Gonzi jibqa prim ministru, izda prim ministru SFIDUCJAT. Dik hi l-verita. Issa int suppost taf dan la tiffirma “veritiera” !

     • Veritier
      Posted at 19:03h, 14 December

      Iva, iva, sfiduċjat.

      Tista’ żżidlu kull aġġettiv li jogħġbok.

      Il-fatt jibqa’ li hu l-prim ministru, u sfiduċjat u mhux, jaġixxi skont il-poteri li tagħtih il-kostituzzjoni.

      Kif aġixxa l-prim ministru Alfred Sant li għamel iż-żmien tiegħu prim ministru sfiduċjat, żmien li ddeterminah HU, u hu biss, kif kienet il-prerogattiva tiegħu li jagħmel.

      X’taħseb Privitera? Din verità?

     • Veritiera
      Posted at 19:28h, 14 December

      Eddy, jien ma ghandix bzonn naqra x’jghidu n-nies biex ikolli opinjoni.

      Sfortunatament inti wiehed minn dawk li tikkonvincini. Tikkonvincini li QATT ma nista’ nivvota Labour.

     • BETTER FUTURE
      Posted at 13:20h, 15 December

      Veritiera, enjoy your solitude.

     • Veritier
      Posted at 15:29h, 15 December

      Solitude?

      You wish!

      And the irony is that people like myself are committed to having a Labour government come 9th March, but on the other hand people like are worried shitless that by then Labour will cock up its fortunes and we’ll end up with another PN government.

     • BETTER FUTURE
      Posted at 16:51h, 15 December

      Vertier, dream on! Enjoy your last three months of captivity in GonziPN’s hands. You will soon be liberated to pay your share to society.

      Ensconce yourself in your warm economically sound, fiscal blanket provided by GonziPN to just some, until it is time for the tax man to come knocking. Then just show him the party membership card, but pray he will visit before 9th March 2013 for this magic card to have any effect.

      If the knock comes after that day, I am afraid the “tessera” will not do you a fat lot of good. Someone has to pay for your party’s wanton waste, and scandalous economic policies, and all those juicy loans your party gobbled up without the slightest thought for tomorrow; and having produced so little with!

      Hekk! If not the guys that struck it rich gulping down piggishly on the slippery, free flowing gravy train these 25 years, than who has the money to pay?