Updated : The Motto of the Evil Clique

Updated : The Motto of the Evil Clique

The political history of the last two hundred years in Europe is the story of restoring power from the monarchies to the people, a movement from arbitrary unfetterd power to the rule of law. The battlecry of the French Revolution : liberty , fraternity, equality has been the fertile soil on which European democarcies have  been nurtured and flourished.

It is the story of the establishment of meritocracy based on the belief that  ability without opportunity is wasted talent. It is the story of the development of democractic constitutions, the separation of powers, the rule of law and accountable governments.

One of  Napoleon’s greatest victories was not military in nature, it was about meritocracy : the career open to talent.

Yet in Malta in 2012 this is the motto of the Evil Clique :

opportunity should not depend on ability but on being a lackey. they blame you for their mistakes and they steal and take the merit of your good ideas. they do not resign for creating problems, yet they expect credit when the same problems are solved.

European history of the last two hundred years is the story of a revolt against this motto.

Where is the European Commission? Where is the Council of Europe? Where is GRECO? They should monitor what is happening here more closely than what they are already doing. Where members of parliament end up with police security behind their doors due to inexistent libel laws.

How does the Evil Clique stay in power? There are Strategists of the  Ways and Means but one of them is the Psychology Police of the Evil Clique. But more of this later. Their aim is to use moral violence on dissenters. In the 8Os it was physical violence. Today moral violence is more in vogue with the Psychology Police of the Evil Clique.  They psychologise about pony shirts but not about the stallions of corruption.

The Psychology Police of the Evil Clique want to suppress our way of dressing and our sense of humour for example. They want to intimidate us and coerce us into lackeys of the Evil Clique.

116 Comments
 • Alienation
  Posted at 15:46h, 14 August

  What a waste of time and money! ….I spend an euro daily for the Times news paper without getting any salient news.

  I am unconsciously financing my own alienation. The Times doesn’t inform it s readers like http://www.francodebono.com

  This blog is informative, free and what’s more we can participate. Above all, it does not insult our intelligence.

  Yes now I am fully aware that by buying the Times I was financing my own ALIENATION.

 • Mario allison
  Posted at 19:32h, 12 August

  Illum xi hadd urieni stqarrija ta claudio grech, fejn kien cahad kategorament li hiereg ghal politika u kien qal li dawn huma attakki biex ihamguh, illum nista nikkonferma li claudio grech huwa GIDDIEB UKOLL. INTI MR.LOW LIFE TRID TIKKRITIKA LIL FRANCO ,GHAX MA TMURX TISTAHBA XI MKIEN , U TGHAMEL PJACIR LIL KULLHADD, ALLAHARES IKOLLNA POLITIKANTI BHALEK,INTI B LIEMA AWTORITA ISSEJJAH LILEK INNIFSEK POLITIKANT, MELA INTI QATT TAJT XI HAGA GHAL PAJJIZEK, INT IL BUT IMLEJT MIN FUQ PAJJIZEK

  • Grilled Angus Beef
   Posted at 16:06h, 14 August

   forsi sar politikant ghax sab xi dairy ta ziju Lorry fid dota? tghalmu blament u qied jimxi fuqu..

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 19:55h, 11 August

  Il-vera nazzjonalisti puliti spiccaw

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 19:28h, 11 August

  Franco iftah partit gdid forsi nibdew nirragunaw.Ghandhom telqa fuqhom u xjuhija bicciet minnhom.

 • Familja ta 20 EX PN
  Posted at 19:07h, 11 August

  Issa jekk irridu jerghu jitilghu fil-gvern din il-klikka imorru jhabtu il-bibien dawk ta Austn Gatt, RCC, EGC, dapnhe caruana (l-isbah mara f’malta), giovanna l-beata u s-super stars manuel delia u claudio grech. It-tajbin fil-pn gew emarginati.

  • Demm Nazzjonalist
   Posted at 19:25h, 11 August

   Hemm xi wiehed verament tajjeb fil-parlament?Qed nirreferi ghall membri parlamentari taz-zewg nahat issa.

   • 5 Distrett
    Posted at 19:48h, 11 August

    il 5 distrett l aqwa HERMAN schiavone tal gabbana Delia ta l arriva Tuni Bezzina tal haddima u l gurament falz m hemx wiehed sewwa

    • Guinness world records
     Posted at 20:03h, 11 August

     NEW WORLD RECORD HERMAN SHCIAVONE L IKTAR WIEHED LI HAREG GHAL ELEZJONI U MA TELGHA QATT

    • Demm Nazzjonalist
     Posted at 20:10h, 11 August

     Mhux ser nikkummenta ghax ma nafx minn huma biss.Thalliex minn jintimidak Franco.

 • rett
  Posted at 18:57h, 11 August

  Fuq il-gzira ta Ghawdex hemm klikka ta hazen, jew dawk jilghabuwa ta qaddisin.

 • Mario allison
  Posted at 18:16h, 11 August

  Kull meta naddi min quddiem dak il monument glorjus li hemm fir roundabout ta hal luqa ,nftakar u nibki kemm jixtieq ittajru min hemm is sindku ganni,u dejjem newden x jista jsir biex insolvilu il problema li qed tifnieh, ghalekk gietni l idea li naqalawh min hemm u inpogguh TIGNE,Kull ma jonqos hu ghal min ha niddedikawh biex nibda il petizzjoni u naddija lil gonzi kif ikun diehel il parlament f ottubru, qied nilqa is suggerimenti taghkom please,

 • Peppi
  Posted at 15:35h, 11 August

  Tajjeb li n-nies tkun taf x’qed jigri madwarna.Jien naf min soffra stroke minhabba l-hmieg ta` nies fil-klikka.L-Onorevoli Prim Ministru ghandu jkun jaf x’hemm ghaddej madwaru.

 • Gamri
  Posted at 15:14h, 11 August

  Onorevoli huwa tassew xieraq li ggib l-ezempju ta’ Napuljun. Meta kien hawn il-Francizi Malta u l-popolazzjoni irvillat kontriehom, il-verzoni ufficjali li nitghallmu l-iskola hija li l-Maltin qamu kontra l-Francizi ghal xi ragunijiet nobbli. Pero fil-fatt hafna jemnu li l-popolazzjoni kienet imxewxa biex tirvila kontra l-Franciza mill istess forzi li illum iktar minn mittejn sena wara qed jipprovaw minn kollox biex izommu l-‘istatus quo’. Dak iz-zmenijiet il-Knisja u l-familji nobbli bezghu mill ghajta ta’ ‘liberte, egalite, fraternite’. Pero illum il-popolazzjoni Maltija m’ghadiex daqshekk injoranta; ghalinqas nispera!

 • Joe Vella
  Posted at 13:15h, 11 August

  I sound sillier the more I write.

  And if LP in government my gravy train will dry up.

  • Grilled Angus Beef
   Posted at 16:04h, 14 August

   of that I am sure, it is just a question of time… depends how much you have stolen.. there will be some that will retire on their estates, but there shall be many who will need to learn what making an honest living is all about..

 • Mattew
  Posted at 11:02h, 11 August

  If you can’t beat them join them, but this is a case where one vote will beat this evil clique, using your own words. I admire you courage to speak the truth, to bash the government for its wrongdoing, but why is this government still in power? Aren’t you supporting the goverment vote after vote? Il-poplu jigi qabel il-partit, il-poplu ghandu dritt li jiddecidi hu, Franco, bil-voti tieghek fil-parlament bqajt tghati l-appogg lil din il-klikka.

 • Guinness world records
  Posted at 09:58h, 11 August

  NEW WORLD RECORD HERMAN SHCIAVONE L IKTAR WIEHED LI HAREG GHAL ELEZJONI U MA TELGHA QATT

 • Mario allison
  Posted at 07:17h, 11 August

  Claudio please take my advice ,make a U-turn and give up ,go and enjoy the money you made because we are not going to let you enjoy any more money,we now know why you want to be elected (FAT CHANCE) money money money .how i wish we had a magistrate who can investigate how much cash you had in the bank when you were only a clerk,and how much you have now, how much wages you had up to now, what are your assets here and abroad NOW, AND THEN….. BOOOOM ….. THE CONCLUSION…….

 • Mario allison
  Posted at 07:09h, 11 August

  They do not need anybody’s IP address, there is another MITA at Castille , downstairs ,st.paul’s street side, I KNOW THIS FOR A FACT. BIG BROTHER IS WATCHING YOU ,

  • Nazzjonalist mhux tal-klikka
   Posted at 06:36h, 14 August

   Mela sirna qisna ir-Russja taht il-madmad tas-sahhara, is-super trooper ambaxxatur, u ta Flash Gordon?

 • Hobbu hobbu
  Posted at 23:29h, 10 August

  Jien mhux Manwel Mallia ghax dak anki jiftah halqu ftit minuti tant izied fil voti li ha jifqahhom bil voti li sejjer igieb ghax he is too good for the clan, imma nista nghidlek li l-anqas li stajd tehel tlett snin prigunerijja imma minflok lhaqt u komplejt bil karriera tieghek bi Smart City, kemm gid ghamilt , tant gid li anki triq swiet erba miljuni ghamiltilom b’xejn ma Wistin siehbek, min fuq dahar il haddiem. Illum int jekk kieku tghod il massimu tal prigunerijja hrigt milhux, l-anqas suppost tivvota ghax kriminali u forsi l-magistrat seta ghamilllek imponita li lanqas tista tivvota, ahseb u ara kif ha tohrog kandidat. Kapixx

 • Claudio Grech MP
  Posted at 22:33h, 10 August

  Jista’ l-onorevoli Manuel Mallia jghid kemm huma l-pieni assocjati ma falsifikazzjoni ta’ dokumenti ufficjali?

  • John Micallef
   Posted at 22:25h, 11 August

   Claudio… allura … tilhaq direttur ta Smart City jew tal MITA u meta projector cable ma jaqbilx ma laptop, minflok tbiddel il cable jew iggib adapter… tordna in nies jgibu 2 laptops godda just in case wiehed minnhom jaqbel?

 • chopsticks
  Posted at 22:27h, 10 August

  Daphne ghandi chopstick trid nibghatilek ma ohtok li tahdem man nutar?

 • manuel mallia (mhux l-avukat)
  Posted at 22:25h, 10 August

  Keep them cominnnnnnnnnnnnnn

 • Noella Tigiega Siciliana
  Posted at 22:23h, 10 August

  Jista’ l-onorevoli Ministru jghid liema huwa l-aktar persuna Maltija li tokkupa posizzjoni f’xi Bord ta’ agenzija jew kumpanija tal-gvern differenti?

 • motto of the evil clique
  Posted at 22:05h, 10 August

  Ghidilna kemm qalghu retainers?

 • Vergni qabel it-twelid
  Posted at 20:09h, 10 August

  We had enough of this government. After almost 48 yrs of independence we deserve bloody better. No wonder why people like DCG are terrified of a Labour Government. I’m sure that Dr Debono will be considered as one of the most objective observers after the election, like Lino Spiteri for example. Keep it up Dr Debono.

 • Vergni qabel it-twelid
  Posted at 20:06h, 10 August

  DCG is just a sexually frustrated agent. Her days are numbered, thanks also to Dr Debono. We should disclose the retainers her husband and that disgusting Bocca enjoy.

 • Joe Vella
  Posted at 18:44h, 10 August

  i think ur are jaelous franco of manwel delia as why u ra angry so much all the time????

  • Mario allison
   Posted at 15:42h, 14 August

   Yes joe we verry verry jelus of BUD SPENCER

  • Grilled Angus Beef
   Posted at 15:56h, 14 August

   This is no scam. I ask permission by the moderator to print this
   each time you write Joe, I shall be posting this comment I had asked you to reply to but which you never did.
   JM stands the chance of becoming PM not because of Franco. Joseph Muscat’s trump card is Austin Gatt, Claudio Grech and Manuel Delia
   He might become PM only because the normal people of Malta and Gozo ( not the lil elves close the oligarchy) have had enough.
   They have had enough of ;
   The BWSC power station scandal
   The Fairmount Dry Dock scandal
   The Arriva scandal
   The Mater dei Scandals
   The Go land Scandal
   The Air Malta Scandal
   The Smart City Scandal
   The Tuna farm permits
   Thee Waste Serve daiy Scandals
   The 600 euro rise for themselves
   The amounts paid to DCG husband as consultancy
   The jobs offered to her son,
   The number of people in Brussels at our expnse after creating problems in Malta ( Claudios brother, Andre Carbonaro etc)
   The estates in Sicily and Tuscany reputed to be owned by people who lived in a little flat before moving to the front
   The 1 million a year “wheres’ everybody gets to produce a show on PBS”
   The millions given to Loo Bondi and Co to mark EU entrance festivites
   SHALL I GO ON?
   Thank you Joey for giving me the possibility to reply to you…
   Reply

   why joe muscat might become pm!
   Aug 14, 2012 @ 13:38:59
   Ghax lil john dalli riedu jibghatuh il-habs ghal xejn;
   Ghax ma gharfux kemm Franco Debono huwa asset;
   Ghax flok raw kif investew f’ JPO, uzawh u kissruh;
   Ghax lil Mugliette kienu jaghtu stejjer mhix veritieri dwaru huma stess;
   Ghax lil Musumeci riedu jkissruh biex floku jilhaq l-abbati ta’ RCC;
   Ghax it-tenders u r-retainers belghuhom kollha dawk li kienu l-elcom;
   Ghax PBO bla kukki u jaghmel li jghidulu;
   Ghax Gonzi huwa mdawwar bis-sangisugi ghajjurin;
   Ghax hallew kollox f’idejn RCC. RCC uza l-poodle jismu Gordon. Dan il-poodle jara kif jikkoordina lil daphne, fr joe. Georg Sapiano. Loo, Peppi and Co u l-Bocca, on condition li jibqghu jibilghu
   • Grilled Angus Beef
   Aug 14, 2012 @ 14:51:19
   prosit Why- keep them coming

 • Patricia Gonzi
  Posted at 18:37h, 10 August

  Watch ‘minority report’ a film starring Tom Cruise. Is this what you are talking about?

 • Pauline
  Posted at 18:27h, 10 August

  Patricia, we’ll encourage Franco to dress better.That’s typical of the ‘Clique”.

 • Andie
  Posted at 18:06h, 10 August

  The Witch of Bidnija is suggsting that Franco is writing his own comments. She has given him advice not to do so so blatantly. Coming from an expert on writing her own comments on her own blog under a fake name , i think this is wise advice – except that Franco has enough comments on his blog not to need to fake comments. The Witch measures everyone with her own standards – not that she has any! as if we did nto know that many of the commnets on her blog are her own, her sisters’ ,or the infamous Michael Vella – her father, and important captain of industry who bankrupted a company he inherited ( iwahhal il lifitjiet) and was not capable of managing properly….and got a handful of votes when he contested an elction with a half baked party .

  Attent Franco because you might get a hefty bill from Proximus ( a Saatchi & Saathci wannabe pr company!!) for the precious advice, the Witch gave you on her Running Diarrhea .

  • Franco Debono
   Posted at 18:09h, 10 August

   @ andie

   when the Prime Minister took her advice he ended up in coalition and with the greatest political turmoil in years. In fact I had told him not to take her advice up to the morning of the 6th january, before I gave my comments to timeofmalta.com

   i will not take any advice from cetain people. serrah rasek . ..

   the psychology police do what they like, i do what i like

   • finish line
    Posted at 18:27h, 10 August

    Bully inti Dott. DCG tghid li jkollha eluf ta’ hits, imma comments cucata, ghax titfa online dawk li jaqblu maghha biss. Jigifieri tista tahseb x’hemm minn dawk li ma jaqblux maghha. Inti u JPO qattulha kemm il-darba li hsara lil PN qed taghmel bil-blog taghha, imma mid-dehra hekk tixtieq. So be it.

   • Andie
    Posted at 18:29h, 10 August

    M’ HAWNX GHALIK! That’s why they don’ t like you – because you have a mind of your own! It is puppets of the klikka they like !

 • Patricia Gonzi
  Posted at 18:01h, 10 August

  Kemm kien gustuz Napoleon Bonaparte. I loved the way he dressed for such a small man. If Polo shirts existed in the 18th century I am sure he would have worn them into battle.
  If re incarnation existed I am sure he would be somebody similar to, let’s say you….
  What a man

  • Cicero
   Posted at 20:20h, 10 August

   Old Boney is known to have been rather lacking in the family-jewels region. I do not think that the Dot. had that in mind when comparing himself to the Corsican Brigand who was such a great fan of meritocracy that he appointed all his close family members kings and queens of Europe at the first available opportunity

  • BETTER FUTURE
   Posted at 06:43h, 11 August

   Pat, dream on. Don’t wake up just yet. But do wake up in say 6 to 9 months time!

 • Imdejjaq
  Posted at 17:45h, 10 August

  Sfortunatament jien kont wiehed li dejjem kont nipponta subajk ghalik imma bhalma jghidu u tghallimt zghir il bniedem irrid igarrab biex ihoss li jhoss haddiehor bhalu. Int l ewwel gejt sidelined u issa sahansitra prekluz milli tikkontesta l elezzjoni li gejja. Jien ghaddejt dixxiplina fuq il post tax xoghol meta haddiehor ghamel u jaghmel hnizrijiet u porkeriji ghal mitejn elf darba li gejt akkuzat jien. Il management u d direttorat huma litteralment paragunati mal klikka li int tant tinsisti fuq ta madwar gonzi. Tieghi hija klikka li taht gurament tigdeb u ccappas u tghid nofs veritajiet. Jien ma nafx x ser tkun id decizjoni tieghi pero haga zgura ser tkun li jien QATT QATT u QATT mhu ser nerga nivvota lil pn. Jien ma nemminx fil lejber pero l uniku mezz li nehles minn dawn it tiranni li rrovinawli hajti huwa li l vot tieghi naghmlu double ghax one jigi mcahhad lil pn u two nirdupjah ghax naghtih kontra u tieghi u tal familjari tieghi li huma 5 voti li jigu ghaxra. Franco minn ghamillek il hsara kissru u tara ghajn hadd ghax jien hekk ser naghmel sakemm indum niehu nifs f din il hajja. Kulhadd jiehu sehmu u once li jitla l lejber perswaz li kollha bis sieq johorgu dawk il majjali. Kuragg u nitlob apologiji ta kemm gieli kont dirett ghalik.

  • meritocracy
   Posted at 18:38h, 10 August

   AHNA FAMILJA TA 15 PERSUNA KOLLHA VOTI GODDA LIL LABOUR. GRADWAT SA RUH OMMI U B’XOGHL PREKARJU. MIN IKUN NAZZJONALIST IMDEJJAQ JEW MA NQEDIEX GHANDU JIVVOTA LABOUR. HEKK ISSIR GUSTIZZJA GHAL INGUSTIZZJI LI LAQQATNA. WARA KOLLOX NIPPROVAW HA NARAW X’SER JAGHMLU TAL-LABOUR. IL-FAMILJA TAGHNA GIET IMKASBRA MIL-OLIGARKIJA. JGHIDULNA FTIT GHALIEX DIN IL-MADOFFI TA DROGA MXERDA MA KULLIMKIEN.

   • Meritocracy 2
    Posted at 06:31h, 14 August

    Jien ukoll ghandi it-tifel gradwad imma qatt ma ha schorlaship bhat-tfal tal-Bidnija li minghajr ma japplikaw imkien Alla ibierek jerdghu kollox! Meta it-tifel tieghi rebah xi haga tal-Gvern qalulu li jibda meta iridu huma mhux meta tridt l-universita! Hekk sewwa tal-klikka ipappu u l-ahrajn joqghodu cicci kwiet bhal ma irridu ipoggu lilek Franco ghax kxiftilhom ‘la bella vita’ ahjar minn dik ta Mastroiani!

    • MERITOCRACY 3
     Posted at 11:34h, 18 August

     jiena ghandi bzonn scholarship ghax nixtieq inkomli nistudja. Lanqas biss indenjajt napplika ghax zgur li ma kienux ser jaghtuwili. Issa qed immur naghmel part time f’restuarant biex ingemma. IMBAD JIGI IL-PRIM U JITKELLEM FUQ L-EDUKAZZJONI. BHALXEJN IRID IL-MERTU UKOLL. VOT PN QATT IKTAR SAKEMM TIBQA IL-KLIKKA

 • Franco il King
  Posted at 17:14h, 10 August
 • Hobbu hobbu
  Posted at 17:11h, 10 August

  Yes I fully agree with Tadinda that Dr. Debono should be appointed by a future labour Government as an assessor without any imposition from the Government an authority entrusted to him to change the system of the Law courts, as accordingly, so that harmony will prevail over what CMB did misguidedly achieve in his many years of inflexibility, apathy and sluggish reign.

  • Grilled Angus Beef
   Posted at 15:22h, 14 August

   this is an excellent solution, it happens in other EU countries, and if PL has the guts to show that anyone that means well and can contribute is welcome – then they will have achieved the top level of democracy, which we have lost over these last few years.

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 17:08h, 10 August

  Franco ma jista` qatt u qatt ikun laburist.Ahna in-nazzjonalisti nistghu ma nivvotawx, imma qatt u qatt mhu ser nivvotaw ghall PL.Ghalhekk inheggek Franco tiftah partit u tigbor dawk il-voti tan nazzjonalisti li mhux ser jivvotaw.

  • finish line
   Posted at 17:38h, 10 August

   Ma tivvutawx ghal-PL ghax tahsbu li l-PN ghandhom dritt divin li jmexxu dan il-pajjiz jew ghax iffissati, u tigu titnejku mill-pajjiz? Mhux ta b’xejn dan il-pajjiz jinsab fis-sitwazzjoni tal-biki li hu llum.

  • Cikku l-poplu
   Posted at 20:23h, 10 August

   Demm Nazzjonalist, tkellem ghalik u tiggeneralizzax. Mhux bilfors li kulhadd jahsibha bhalek.

 • Garnaw
  Posted at 17:05h, 10 August

  Qrajtha din Franco? http://www.tasteyom.com/blog-articles/175-matthew-caruana-galizia-2.html

  “U ezatt wara li tkecca minn ma David Casa gie impjegat mill-ewwel ma Tonio Borg fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-grad tieghu huwa ufficjal fid-diplomatic service.

  Interessanti li kieku l-Onorevoli Tonio Borg jghidulna kif gie impjegat Andrew Caruana Galizia.

  Kemm l-ezami ghamel ?
  Min kienu l-applikanti l-ohra ?
  Kemm qed jithallas ?
  X’kuntratt ghandu ?”

  • Prosit Franco
   Posted at 18:45h, 10 August

   Jiena gradwat min 3 universitajiet. Ghalquli il-bibien kollha. X’nivvota lil PN. Mela mhux hekk. Xoghol prekarju ghandi. Ifthu mohkom din dittatura ha teqridna lilna u lil familji taghna

 • Arroganti
  Posted at 17:01h, 10 August

  Dan Cladio VERA MA JISTA GHALIH HADD
  1:ID card ta puluzia falza u spicca CEO Mita,CEO smart city jahdem Kastilja fis segreterjat ta ministru u hafna postijiet ohra b kargi gholja

  2:ID card fuq garage DIKJARAZIONI FALZA (DAN KANDIDAT APPROVAT ILLUM)Barra milli il ministeru li jahdem mijaw il ministeru inkarigat mil ID cards KOLLA SKADUTI

  • EX PN
   Posted at 18:06h, 10 August

   Kemm nistghu inkunu mohhna mistrieh li l ID cards ghal elezioni ser ikunu kif suppost meta ghandek expert tat tbabis f ID cards fil ministeru responsabli mil ID cards

  • Angus Black Mahruq
   Posted at 17:44h, 14 August

   Dan Claudio li mizzewweg lil xi hadd jigi qrib minn Lorry Sant?

 • Mario allison
  Posted at 16:56h, 10 August

  Dare i speak on dr.franco ,the way i see it, but i stand to be corrected. dr.franco has always been a genuine nationalist,is still a genuine nationalist, and will be a genuine nationalist, but let me explain the genuine nationalist ideal that franco believes in. He believes in fighting to keep democracy alive , the democracy that our forefathers fought so hard for, he believes in meritocracy, he is a staunch believer that he is in politics to help, he cannot bear to see the fruit of past leaders ,nerik mizzi, george borg olivier and yes why not? Fenech adami going down the drain, Dr, lawrence gonzi in all his time as a leader has downgraded the party to zero. we have come to a point where the race is who makes the most money , we have taken the saying that politics are dirty to new heights, and the answer…… CHANGE…… i believe dr franco has realised this., and that is why he is a genuine nationalist

 • ta kafkaf
  Posted at 16:51h, 10 August

  Franco
  thanks for this website.
  In the Civil Service it is just like you are saying. You make tea for the director and you are on the right track even if you are a donkey. You question anything or anybody above you and your career is down the drain. It’s not just the ministers. It’s also some people who have extreme power. Unfortunately many do not have the guts to speak out because they will be crushed. I was once at tal-barrani and I believed a lot in the principles of the party. But the greed of certain ones and the total disregard to others is sickening. Keep it up.

 • tadinda
  Posted at 16:25h, 10 August

  Franco,
  I have said and written many a time that you have brass balls. I wish some others (from both sides of the House) have the same hardware. Unfortunately not. I say this because truly GonziPN has passed its sell by date a long time ago and, I do not wish any other Government (of whatever colour) to be in a position to repeat what we all Maltese (excluding the favoured few) have had to go through during these last years.
  I will not ask you to contemplate challenging GonziPN and come out as an independent candidate in the next election. The GoziPN machine will do all of its utmost to kill whatever chance you may have. Besides, our electoral system does not favour people who want to face the electorate on an independent basis.
  I would wish to see you in the Movement of the PL. There I think, together with Tony Abela and some new others, including Joseph Muscat, you would be able to keep the Movement truly on its declared path and you would also be able to bring about the many changes you wish to see happening in these Isles of ours. I wish this to happen for the reason mentioned above. However this may not appeal to you. Which is unfortunate.
  As, as surely day follows night it will take at a minimum three electoral periods for the PN to purge itself of GonziPN, the clique and any remaining remnants. Which is a pity as until such time the PN will not allow you to take part in any election freely and without them putting spokes in this wheel. Which will in turn have the most unfair and inappropriate consequence that you would not be able to give your contribution to this Malta of ours.
  In the absence of all of the above, I would wish Joe Muscat, if he manages to become the next Prime Minister to ask you formally to propose all the necessary changes that are needed at least in our Law Courts, our Police Force and to ensure that all our existing laws are not only codified but properly vetted to ensure that Basic Human Rights are respected.
  I voted for PN in the penultimate election. I voted AD in the last one. I shall be voting PL in the coming election in the true hope that maybe Joe Muscat will make this declared wish come true.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 06:41h, 11 August

   No sorry, I do not agree. In order to have the right democratic balance in Malta, Franco must remain outside of the PL ‘s area of influence. The PL are already well endowed with capable winners. It is the PN that is in shambles; and absolutely needs people of the right stuff, like Franco and JPO. Let the PN go into opposition. Let the PN cleanse its stables of lame, old, corrupt horses. Let the new PN seek out those honest, strong horses that can take the stain of racing with the best. All Malta will gain from this scenario of two strong parties.

 • PHONE TAPPING
  Posted at 15:32h, 10 August

  John Z: Hello Gordon.
  Gordon: Ghidli John
  John Z: Nahseb ahjar nitkellmu ftit fuq is-survey.
  Gordon: tal- maltatoday?
  John Z: le tan- NET.
  Gordon: Eh, ok. Ghadni ma rajtux fid-dettal.
  John Z: Naqqasna 4 fil- mija. Irridu nirrankaw sa l elezzjoni.
  Gordon: Tghid incemplu wahda lil Fr Joe Borg u forsi Lou?
  John Z: Tista’. Kont qed nahseb biex nuzaw lil Georg. Irridu xi hadd fisty fuq tal- lejber.
  Gordon: Naqbel. Issa ncempillek lura.

  • patata l- forn
   Posted at 18:10h, 10 August

   John Zammit, int taf xi jfisser “fisty” u! uuuuuuuu zzguuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrr

 • PHONE TAPPING
  Posted at 15:27h, 10 August

  Ray B: Gord
  Gordon: Aw Ray
  Ray B: Qed ninkwieta big time
  Gordon: Jaqaw?
  Ray B: Qaluli li Franco jaf fejn qghadna meta tlajna l-Italja.
  Gordon: Bis-serjeta? Hemm xi ritratti fuq il- facebook.
  Ray B: Ha niccekja. Imma jaf fejn irqadna.
  Gordon: Tghidlix. Allahares johroggha.
  Ray B: Min qalli jkun ma saqajh. Tghidx x’ qalilhom il- Belt quddiem il- Qorti.
  Gordon: Din kien jonqos. Ha ncempillek lura.
  Ray B: ok

 • Vergni qabel it-twelid
  Posted at 15:24h, 10 August

  I can understand perfectly your last comment GAB.

 • Vergni qabel it-twelid
  Posted at 15:22h, 10 August

  You are not only my preferred choise of meat, but also my favourite commentator Grilled Angus Beef (medium but eh).

 • Pauline
  Posted at 15:14h, 10 August

  You will go through hell if you reject any of them.

 • Grilled Angus Beef
  Posted at 15:04h, 10 August

  what a lovely group of people have rallied here.. ofcourse we are being attacked by as few paid lil elves to sabotage this site.. but I must say, unlike the frustrated, sexually disorientated, psychopaths that are regulars on the other blog- the people here are simple, intelligent citizens who have found a haven to voice their problems and complaints – Thank you Dr. Debono..

 • chuck bartowski
  Posted at 14:41h, 10 August

  Mr. Cicero
  Can you just tell us what is Franco doing wrong to the public if you would like to hear hatred against MLP follow Daphne’s blogs please dont waste our time.

  • Cicero
   Posted at 20:12h, 10 August

   Go look for your Sarah Chuck , and leave the Dot to me.

   • Hobbu hobbu
    Posted at 22:56h, 10 August

    Cicero could not deal with Mark Anthony, and he was not that wise, how on earth can you try to mud sling the dot, he is not that thick. Cicero , go and have a good cry , soon the dot will Vrooom a good one on you that you would not know what hit you , so sling your hook

 • Cicero
  Posted at 13:39h, 10 August

  Is old Boney your hero Dott?
  Is he the one who said “I saw, I conquered and I came” ?

  • Hobbu hobbu
   Posted at 18:05h, 10 August

   First Marshal of the Empire, an assessment on Marcus Tullius Cicero , 1936, may I evoke. I lay a wager you still treasure him as your hero

 • Vergni qabel it-twelid
  Posted at 13:30h, 10 August

  Dawn mhux isawtuk fizikament, kif ien jigri fl-80s minn gakbini nazzjonalisti li imbaghad kienu jehlu xi zewg Laburisti fidili, imma jeqirduk mentalment. Ghaddejt minnha sew jien

  • Pure orgasams
   Posted at 11:30h, 14 August

   hi Vergni thought I had lost you here.. ;))
   I have often asked how come no one was ever brought to justice when EFA was elected. No more bombs, no more political murders, promotions to Police officers that we had been indoctrinated to fear and hate, etc etc..

 • Rebecca Azzopardi
  Posted at 13:21h, 10 August

  Franco……x naghmlu minghajrek?
  Onestament inti l-ahhar xaqq dawl li forsi nsalvaw it-tikka demokrazija li ghad fadal.

 • rett
  Posted at 13:07h, 10 August

  public funds for private use = common workers taxes(pn+pl employees)

 • motto of the evil clique
  Posted at 12:54h, 10 August

  Kull min mhux laqghi ara kif taghmlu u hassruh minn wicc id-dinja ghax ma nibqghux niffangaw u nikkontrollaw kull centezmu li jxerred il-gvern

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 12:40h, 10 August

  L-istorja ilha sejra minn zmien Eddie Fenech Adami.

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 12:25h, 10 August

  Kull ministru nazzjonalist li miss mal -gakbin gie attakkat mill-partit laburista jekk mhux qed tindunaw.

  • finish line
   Posted at 12:46h, 10 August

   Il-gakbin ghandu isem?

   • Demm Nazzjonalist
    Posted at 15:08h, 10 August

    Staqsu lil martu u lil habiba min hu dan il-bniedem.

    • finish line
     Posted at 15:19h, 10 August

     U martu min hi?

   • Joe Vella
    Posted at 06:28h, 11 August

    franco debono???

    • Franco Debono
     Posted at 06:38h, 11 August

     @ joe vella :

     what do you mean exactly by posting my name and three question marks after it ?
     can you explain?

 • rett
  Posted at 12:16h, 10 August

  jiena taf xnaf laqghuni tajjeb tal-labour. lil min kont nivvota kienet tghidli iwa hej u b’iwa hej bqajt.

 • Pauline
  Posted at 12:07h, 10 August

  Eavsdropping is their forte.

 • Alma Tonna
  Posted at 11:39h, 10 August

  Elitism is a threat to democracy dear Franco!

  Elitism creates poverty!

 • Joe Vella
  Posted at 11:35h, 10 August

  agree 100%!!!but who say u have ability Franco??

  • Franco Debono
   Posted at 11:47h, 10 August

   @ joe vella :

   i only accept your comments here so that others can realise better who you are. the more you send the more evident it becomes

   • iz-zampa
    Posted at 12:48h, 10 August

    Dan tal-mellieha dott? X’tahseb?

    • 80.71.48.50
     Posted at 13:15h, 10 August

     Hemm aktar minn 30 Joe Vella’s joqghodu l-Mellieha skond id-directory

    • Nazzjonalist Antik
     Posted at 06:18h, 14 August

     U ihobb ipejjep is-sigaretti ukoll!

   • 80.71.48.50
    Posted at 12:51h, 10 August

    Prosit for making that clear Dr Debono!

   • Joe Vella
    Posted at 14:31h, 10 August

    franco u think u know all so why u dont say someting of what u know? why u pretend no1 ask u what u dont like?

    • Joe Vella
     Posted at 14:49h, 10 August

     I’m simply unintelligible

     I can’t write for f*ck’s worth

     I can’t construe a decent argument

     I’m worth jack sh*t

     I’m all that and much much worse

     • 80.71.48.50
      Posted at 16:07h, 10 August

      No, you’re one or more of 3 things.

      Drunk,
      High on drugs, or
      Just plain crazy.

     • Hobbu hobbu
      Posted at 16:38h, 10 August

      More likely the opposite, rich , many unwarranted perquisites, crafty insincere creature.

    • Grilled Angus Beef
     Posted at 15:00h, 10 August

     you have not answered my question about the shaddy deals by the PN especially Austin and George Pullicino..I mentioned to you ..How many millions have you stolen Joey.??? or maybe your children got jobs or your wife got some good “job”…. who knows..

   • Hobbu hobbu
    Posted at 16:31h, 10 August

    Be specific Dr. Debono please, may I beseech you? So is there someone from the PN Oligarchy that know all our I.P addresses on your blog? That is out of order if so. Please do assure us your protection from this evil clique?

    • 80.71.48.50
     Posted at 19:23h, 10 August

     It’s extremely easy to find the IP of a website.

     Of course the Oligarchy knows everybody’s IP’s. But only if you post on Vroom-Broom Patrick.X’s blog because she shares them with RCC and the rest of GonziPN.

     They won’t know your IP from posting on this blog alone.

     • Hobbu hobbu
      Posted at 01:03h, 11 August

      Thanks 80.71.48.50 , you like vanilla ice-cream its seems , nearby there is an ice cream parlour. Buy him a ice lolly and Thaksey might reveal your identity. Thanks anyway, my mind is at rest, Franco take note to be discreed, as we have no doubt to rely on you. We will be victimized, just remember what you had to endure.

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 11:20h, 10 August

  Kos, hux, kemm kisser nies minn taghna mal-laburisti dak il-gakbin fl-Oligarkija.Staqsu lil tal-labour biex tkunu tafu .

  • Hobbu hobbu
   Posted at 15:41h, 10 August

   Joe stop these !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I am gonna go berserk, just be simple like say: Dear Franco can I soothe you until all this mess, gets cleared until we get elected again? This is not for Franco to read but a contemplation from Joe, When we do a waste bin will suit him, that b…..d!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • rett
  Posted at 11:20h, 10 August

  Franco jiena nifhem min xiex inti ghaddej, Jiena ghamilt l-ezamijiet ghal-certu pozizjoni u gejt quddiem hafna. Ghax miniex laqi u tighi irridu minghajr ma nsaqsi ghalih ma kellemt lil hadd. Taf x’ghamluli ma stednuniex ghal-interview ghax qalu li ghandi hafna kwalifiki. Dik hija il-klikka. X’taghmillek, xejhuni bl-inkwiet. Issa jippretendu li nivvotalhom, issa nivvota labour din id-darba.

  • Grilled Angus Beef
   Posted at 14:57h, 10 August

   imma lil Claudio mhux hekk qalulu… tawh kollox ghax ghandu il kwlifiki-

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 11:01h, 10 August

  Mela smajt, li wiehed tal-klikka kien jiehu gost ixxewwex lil certu Dalli ma certu Gonzi u bil-kontra.Hekk tahdem l-oligarkija biex ma tkunux fidili.Franco tafdax ghax kollox jasal mill-gakbin tal-klikka.Tghid lil RCC ir-recording hadulu xi wiehed minn tal-klikka stess?Minjaf hux?

 • Pauline
  Posted at 10:50h, 10 August

  The motto of the P2 was “L’arma del ricatto funziona sempre”.

 • Thorny
  Posted at 10:31h, 10 August

  Kmieni indunajt!

  Ikissruk u jzommu il-membri taghhom b’rikatti, b’thedid, u b’harassment…….u b’xi telefonata irrekordjata wkoll!

  Their way or the highway!

  • Peppi
   Posted at 10:45h, 10 August

   Imma l-pulizija ma` tara xejn hazin??

   • Thorny
    Posted at 19:50h, 10 August

    Dawk kontrollati bir-remotr minn GonziOPM Kastilja!

    U Gonzi il-Ministru taghhom bhalissa!

    • Peppi
     Posted at 20:33h, 10 August

     thorny,jekk taf xi haga tkellem please.L-Oligarkija qed tahbi hafna affarijiet nahseb.Ma jistx ikun li persuna tghaddi minn persekuzzjoni shiha u l-pulizija ma ssib xejn hazin.

   • Nazzjonalist Antik
    Posted at 06:17h, 14 August

    Kumbinazzjoni anke fl-EX USSR il-pulizija ukoll ma kienet tara xejn hazin….int taf ghala hux, …