Hatriet Gudikanti

Hatriet Gudikanti

 Kostituzzjoni ta’ Malta:

art  96(1) L-Imhallfin tal-Qrati Superjuri ghandhom jigu mahtura mill-President li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru.

(2) Ħadd ma jkun kwalifikat biex ikun maħtur imħallef tal-Qrati Superjuri kemm-il darba għal perijodu ta’, jew perijodi li jammontaw b’kollox għl, mhux anqas minn tnax-il sena ma jkunx jew eżrċta bħla avukat f ’Malta jew serva bħla maġstrat f’Malta, jew f’parti hekk eżrċta u f’parti hekk serva.

97. (1) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta’ dan l-artikolu, imħllef tal-Qrati Superjuri għndu jivvaka l-kariga tiegħ meta jagħaq l-etàta’ ħmsa u sittin sena.

100. (1) Il-magistrati tal-qrati inferjuri jigu mahtura mill-President li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru.

(2) Ħadd ma jkun kwalifikat biex ikun maħtur għal jew biex jaġixxi fil-kariga ta’ maġstrat tal-qrati inferjuri kemm-il darba ma jkunx eżrċta bħla avukat f’Malta għl perijodu ta’, jew perijodi li jammontaw b’kollox għl, mhux anqas minn seba’ snin

(3) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikolu (4) ta’ dan l-artikolu, maġstrat tal-qrati inferjuri għndu jivvaka l-kariga  tiegħu meta jagħaq l-etàta’ ħmsa u sittin sena.

 

 

 

4 Comments