Zewg surveys

Zewg surveys

F’kull demokrazija l-media ghanda rwol centrali. Meqjusa bhala l-fourth estate u wkoll thaddan poter fis-socjeta bhat-tliet estates l-ohra. F’xi cirkostanzi hija hafna aktar mil-fourth estate and l-media tista’ tissettja l-agenda f’socjeta’.

Illum kellna zewg surveys wiehed fit-Times u l-iehor fil-Maltatoday. Qed jghidu xi affarijiet l-istess pero’ affarijiet ohra differenti ferm. Nispjega. Minkejja li ta’ min wiehed jghid li l-aktar li jkunu indikattivi huma s-surveys bejn l-mexxejja, pero’ dwar l-partiti johorgu affarijiet interessanti.

T-tnejn li huma juru certu dwejjaq u disillusionment fil-gvern. Dak jaqblu dwaru t-tnejn. Pero’ mbaghad filwaqt li tal-Maltatoday qed juri sitwazzjoni fejn d-distakk tal-Labour fuq l-PN dab u ghosfor ghal kollox u l-P.N. issa qieghed minn fuq ghall-ewwel darba fi hmistax-il sena, tat-Times qed juri li minkejja d-diffikultajiet kbar li ghaddej minnhom l-Labour fl-ahhar gimghat xorta ghad baqalu maggoranza komda ta’ kwazi ghoxrin elf.

Tat-Times qed jghid li ghal Labour things can only get better, ghax ladarba l-Labour zamm distakk komdu f’dawn l-granet mwieghra things can only get better, filwaqt li tal-Maltatoday qed jghid li ghal Labour things can only get worse ladarba issa l-mizien xaqleb favur l-PN ghall-ewwel darba fi hmistax-il sena.

Dik hija l-liberta’ tal-espressjoni issa sta ghalik tiddeciedi liem se temmen.

1 Comment
  • Blue Titanium Soldier
    Posted at 11:26h, 23 July

    Ir realtà hi li l-labour ha jirbah l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Nghidu xnghidu in nies qedin jitilfu l-interess ghax fuq naha hemm it tfal u pozi u fuq in naha l-ohra hemm min qed jimpedi l-progess. Qedin f’sitwazzjoni fejn in-nies bhal donnhu trid it-tielet partit.