L-hrafa ta’ l-aqwa fid-dinja

L-hrafa ta’ l-aqwa fid-dinja

Tiftakru meta studenti tas-sekondarja konna nistudjaw r-rumanzi ta’ Guze’ Galea fejn l-karattri kienu ipengihom bojod jew suwed minghajr ebda ‘shades of grey’, fejn persuna tkun jew tajba f’kollox nkella m’hawnx aghar minnha. Tiftakru x’romanticizmu kif ipengi ‘l Malta l-aqwa fid-dinja? Tiftakru l-poeziji Romantici li jaraw lil Malta fior del mondo u li kwazi l-fus tal-univers.

U tiftakru nies tal-generazzjoni tieghi meta konna izghar mil-llum kif konna nghidu li din li nahsbu li Malta c-centru tad-dinja u li kollox idur madwarna kellna nimmaturaw u ma nibqghux nilludu ruhna li ahna l-fus tal-univers u l-aqwa fid-dinja?

Imma x’gara?

Minflok immaturajna morna ghall-aghar. Mhux fil-proza u poezija biss sirna nahsbu li ahna l-aqwa fid-dinja – imma issa anke fil-politika! Illum, ta’ kuljum nisimghu diskorsi politici fejn jinghamru kif ahna l-aqwa fid-dinja.

Ejjew nemmnu fina nfusna hbieb tieghi, ejjew nirrispettaw lilna nfusna hbieb tieghi, pero’ ejjew ma nhallux min ibellaghlna r-ross bil-labra forsi ghax ghandu bzonn jaljenana. Ejjew nkunu kburin u nibnu fuq l-kwalitajiet tajbin taghna pero ejjew ma narawx kbir, u nzommu saqajna mal-art. U niftakru fuq kollox li ahna wiehed mill-izghar pajjizi fid-dinja u nzommu dejjem sens ta’ perspettiva.

X’sar minnu dak z-zmien meta Fenech Adami kien prattiku u pragmatiku meta jrid iqabbel ma pajjizi ohrajn kien ihobb iqabbel mal-Lussumburgu, pajjiz zghir ta’ mparna.

4 Comments
 • Renato Borg
  Posted at 20:09h, 22 February

  Post realistiku u bis-sens. Dan it-tifhir taghna nnifisna huwa esagerat. Ghandna nkunu pragmatici mhux nimmaginaw li ahna xi allat

 • MLF
  Posted at 13:15h, 10 February

  Given your recent (justified) criticism of Muscat and his government, what is your opinion, as a professional lawyer and ex-politician, about the controversial judgement of Judge Grixti that upheld Muscat’s appeal and deemed Busuttil’s report as speculation? Do you agree with Tonio Borg that it was a wrong interpretation of the law or perhaps the report was not formulated precisely enough by Simon Busuttil giving room for the Judge to consider it too vague? (https://www.timesofmalta.com/articles/view/20190118/opinion/wrong-interpretation-of-law-tonio-borg.699529) Judge Grixti deemed the email evidence inadmissible even if in other countries, Panama Papers documentation obtained through hacking was used to prosecute people caught with companies in Panama. Judge Grixti ended up discarding important and clear information present in emails precluding any magisterial inquiry.

  I may be mistaken but as far as I know you did not express your position regarding this important ruling in writing, despite the gravity of the issue. Now Konrad Mizzi is using this ruling to argue that it has exculpated him thus withdrawing libel cases against the late Daphne Caruana Galizia, etc. I think many (not myself only) may be interested to know your view about this crucial ruling.

  • D. Borg
   Posted at 09:05h, 11 February

   Good objective and relevant question, we’re all ears….

 • Little Bo Peep
  Posted at 21:29h, 09 February

  If Joseph Muscat, repeats a lie enough times, the sheeple might start to believe him and baa baa it happily ever after.