L-moral tal-istorja

L-moral tal-istorja

U l-moral tal-istorja hu li nghixu f’pajjiz fejn aktar iggib udjenza, u udjenza kbira jekk tghid lil hadd gidra, milli jekk taghmel xi ricerka, ragunament elaborat, xi argument filosofiku jew tipproponi xi riforma!

Issa l-kelma gidra hija kelma ratba b’laqta kwazi umoristika, li tintuza fil-vokabularju Malti simili imma hafna iktar ratba minn meta wiehed jghid ‘M’intix zigg’ esklamazzjoni famuz ghaliha Muscat meta qalha lil Simon Busuttil fuq programm ta’ Saviour Balzan.

Issa gidra hija gidra imma zigg hija kelma ohra flok . . .****

L-Bambin biss jaf kemm ktibt dwar riformi u ragunamenti u ricerka u ftit jikkwotaw, imma tal-gidra ntoghgbot. Issa ftit umorizmu – qisu li issa tkunux gdur u meta nikteb dwar r-riformi aghtu l-istess importanza! Ara niccajta!

9 Comments
 • Pullu
  Posted at 17:22h, 08 February

  Il-politika hija mnawra kull fejn thares Franco. Ma nafda l-ebda partit, hu min hu. L-EBDA politiku jew politikant ma jidhol ghal politika biex jghati servizz lil poplu, izda ghal gwadann personali, kemm economika u anke ta’ fama. Dal gvern hu xempju ta korruzzjoni ma kull fejn imiss. Oqod innota, id-dbazwir kollu jghaddi min fejn ikun hemm is-sur KM. Id-differenza bejn PL u PN hu li il PN kienu jghafu jghattu xturhom imma il PL principjanti.

 • Joseph Borg
  Posted at 20:48h, 06 February

  I am not sure what you have against our leader. It is not fair throwing dirt on a clean leader given the wealth and good feel factor we are enjoying since he came to power. Please destroy whatever you have collected and be happy with what we have. Thanks for your co-operation I know you are a gentleman and will always do the right thing..

 • Fwar
  Posted at 04:30h, 05 February

  “We will see”.

  The 2 most powerful warriors are patience and time.

 • Qassis tal Form 2
  Posted at 18:54h, 04 February

  Il moral ta’ L-Istorja…Franco rega darlu ( Hokkli dari biex Inhokk tieghek )

 • Kevin Cassar
  Posted at 16:48h, 04 February

  Dan jissustanzja anke dak li inti stqarrejt meta ntervistat mill istess sur Saviour Balzan xi ftit taz zmien ilu, illi l poplu Malta huwa poplu aljenat.

  Pero la dan hu minnu, u dan int tafu, kkunsidra dan kollu f dak li taghmel u tghid, kun inekwivoku kemm tista, ftakar li jehtieg jifhmuk il gdur.

 • Maltaltima
  Posted at 00:37h, 04 February

  Addio nitkellmu ma Dr Corruption? Mela xtrawk?

  • Franco Debono
   Posted at 11:07h, 04 February

   Aghti cans . . . .z-mien itwal miz-zalzett . .

   • MALTALTIMA
    Posted at 12:23h, 04 February

    Mhux INT gheditlna “Nitkellmu ghada??”. Jaqaw fan ta Hitchcock?

 • CB
  Posted at 20:59h, 03 February

  Tawk ċejċa biex toqoghod kwiet donnu.