Hafna Laburisti jistaqsuni . . . .

Hafna Laburisti jistaqsuni . . . .

Franco inti ghadek se taghmel l-Konvenzjoni Kostituzzjonali?

T-twegiba hija le. Wara xi tip ta’ pressjoni mill-Eccellenza taghha, issa l-Konvenzjoni se taghmilha l-Eccellenza taghha anke wara li tispicca minn President.

Nsellmilkom u nawguralkom barka u sliem. Rispett dejjem.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.