Dan huwa certifikat ta’ bniedem ma’ jezistix

Dan huwa certifikat ta’ bniedem ma’ jezistix

miktub minn Mercedes Mifsud

Min hareg dan c-certifikat minghajr ma kien jaf u qatt ma ra lil ‘pazjent’ li ma kienx pazjent xejn ma kienx jaf li dan l-‘pazjent’, l-persuna indikata fuq c-certifikat ma jezistix.

Dan l-pajjiz issa kwazi kompletament spiccut. L-ikreh affarijiet jigru meta l-partiti jifformaw alleanzi okkulti minn wara l-kwinti.

T-tattika tal-Labour hija li aktar ma l-affarijiet jiddegeneraw anqas ikollu swaba ippuntati lejh. Min hareg c-certifikat mhux Laburist pero’ l-Labour jipprotegih b’ kull kif jista’. Min jaf ghaliex ?

Imbaghad miskin hu min idabbarha!

4 Comments
 • Chris Mifsud
  Posted at 11:23h, 30 January

  Dr Franco Debono, you are a great loss to the PN and you should have returned and entered the leadership race.

  When you brought down the last PN government I was angry with you even though I understood your reasoning. Today I know why you did it and today I say that the PN lost a great asset,

  You are young, intelligent, you speak your mind, you are driven, energetic and a doer and most of all you are honest and clean and nobody can accuse you of any wrong.

  Under your leadership the PN will flourish. But you are a very successful lawyer and therefore I understand your choice of keeping out of politics for now.

 • Xieha daqs harruba 😉
  Posted at 19:55h, 25 January

  Naqra fuq it tnejn jghamel il politika aktar interessanti

 • Colin
  Posted at 17:43h, 25 January

  WE WANT FRANCO BACK IN THE PN!!! KAP SUĊĊESSUR SA’ MEJJU U KAP MINN ĠUNJU 2019

 • Trid tara biex temmen
  Posted at 12:30h, 25 January

  Mela ara jekk fimtx seww?
  Il labour jaf bdan kollhu imma biex ma jikxfulhux hotobtu ma jikfux dan. Fi kliem iehor pudina wahda, jew ta qerq jew hbiberija.