2019 – is-sena tar-risposti mhux tar-riformi

2019 – is-sena tar-risposti mhux tar-riformi

Jien se naghmel previzjoni.

Is-sena 2019 mhix se tkun sena ta’ riformi izda sena ta’ risposti dwar affarijiet serji u fundamentali f’dan l-pajjiz.

S-sena 2019 se tkun s-sena fejn hadd ma jkun akkuzat minhabba n-nuqqasijiet jew makakkerija ta’ haddiehor.

2019 se tkun s-sena tar-risposti mhux tar-riformi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.