Dan ma kienx l-ahhar budget ta’ Muscat !

Dan ma kienx l-ahhar budget ta’ Muscat !

Lil dawk li qed jinsgu conspiracy theories li Joseph Muscat dalwaqt jitlaq biex imur l-Ewropa s-sena d-diehla nahseb li din harbitilhom!

Jidhrilkom li l-Budget ta’ din l-gimgha – li kien wiehed tajjeb – kellu xi l-icken sinjal li se jkun l-ahhar wiehed ta’ Muscat? R-risposta cara hija ovvjament – LE ! Issa kieku vera li Muscat se jitlaq s-sena d-diehla allura dan ikun l-ahhar Budget tieghu – pero ma rajna ebda indikazzjoni ta’ dan!

Jidher li Muscat se jkompli l-hidma . . .ghallinqas l-indikazzjonijiet mil-Budget huma dawk . . .

4 Comments
 • Ernest Meli
  Posted at 16:45h, 24 November

  Giachino ma ninsewx li lahhar budget ta Gonzi li kellu jghati zieda ta €4.08 m ghaddiex grazzi ghal Franco biex twikkejna b Muscat li tghana zieda ta €0.58.

  Kien Franco li tkaza bil €500 ewro file gimgha ta Gonzi.

  Sissa ma qal xejn dwar il €5000 kuljum ta Kieth u Konrad.

  Nahseb li wasal iz Zmien li debono jitlob apologijja talli kien wiehed mil prencimez biex waqqa il PN b dik id daqqa mortali.

 • Yoyo
  Posted at 21:43h, 25 October

  Ghax wara kollox mhux hu stess kien qal li l-pjan tieghu kien li jaghmel ghaxar snin fil-Gvern? Ghaliex se jabbanduna dan l-pjan meta kollox jidher plain sailing u suppost se jibda jaqta l-frott tieghu stess!?
  Franco Debono

 • Giacchino
  Posted at 23:05h, 24 October

  Meta tqabbel lahhar buget ta Gonzi tgha zieda ta €4.08 fit 2013 ghal €2.33 ta Muscat fit 2019 la naf taqbadx tibki jew tidhaq

 • Blue titanium soldier
  Posted at 22:59h, 24 October

  Voldieri qighed tghid li kin budget nieqes mil vizjoni ??