Fit-triq t-tajba

Fit-triq t-tajba

L-problema tat-traffiku ma nibtitx lbierah u hija frott hafna fatturi mhux l-inqas l-idea terribbli li saru hafna toroq dojoq f’arterji principali b’bankini daqs dinja li ma juza had.

L-process ta’ bini mill-gdid ta toroq kif ukoll twessiegh ta’ ohrajn li jirrifletti l-isvilupp ekonomiku u socjali u zieda fil-popolazzjoni tal-pajjiz hija wahda ta’ min ifahharha.

Bhal ma huwa posittiv u ta’ min ifahhar ukoll l-meotdu li qed jintuza fejn matul x-xoghlijiet jinholoq l-anqs inkonvenjent possibbli.

Prosit Ian Borg li qed imexxi l-politika ta’ bini ta’ infrastruttura ghat-tletin/ hamsin sena li gejjin. Wiehed ma jistax jossottovaluta l-importnaza tal-hidma li qed jaghmel Ian u se jhalli impatt qawwi fuq l-kwalita tal-hajja taghna lkoll u dawk ta’ warajna.

F’dan s-settur nemmen li qeghdin f’idejn tajbin u fit-triq t-tajba

1 Comment
  • Giacchino
    Posted at 11:04h, 14 October

    Naqbel mieghek imma nixtieq nara flistess pozizzjoni fl 87 imma. Qighed jghamel xoghol tajjeb ghax sghab toroq tajba