L-ubbidjenza lejn l-kap skont Schiavone

L-ubbidjenza lejn l-kap skont Schiavone

Tisimghu jitkellem tahseb li dan kien xi xempju ta’ ubbidjenza lejn l-P.N.

Nesa kemm qajjem nkwiet. Kemm ma kkalkulax l-ordnijiet ta’ Gonzi, kemm ivvinta fuq nies u harref tant li spicca ma thalliex jikkontesta u jirringrazzja ‘l Alla u li jien qalbi tajba ma spiccax l-Qorti.

Nesa kemm injora l-ordnijiet tal-kap, tal-partit u ta’ diversi ufficjali tal-partit.

Times of Malta 28th December 2011-
”Hermann Schiavone is not a candidate of the PN and has been directed not to present himself as one, the Nationalist Party said. The PN was replying to The Times on claims by Nationalist MP Franco Debono’s that Herman Schiavone had accused him of sending an anonymous letter. “It is unacceptable for the Nationalist Party that a serious allegation is made against one of its MPs by a person who then fails to either substantiate the allegation when asked to do so or to withdraw the allegation,” it said.
The PN added that notwithstanding the fact that Dr Schiavone was directed not to present himself as a candidate, he failed to adhere to these instructions.”
B’disubbidjenza totali lejn l-ordnijiet tal-partit Schiavone baqa’ jwebbes u jghaddas rasu tant li sentejn wara, u lejliet l-elezzjoni ġenerali, l-partit kellu jerga jirrepeti l-istess direttivi issa b’mod definittiv.
Schiavone ma thalliex jikkontesta l-elezzjoni ġenerali 2013 sahansitra meta l-Parlament kien diġà xolt u jien ma kontx ghadni deputat tal-P.N. Ben konxju mill-hsara kbira u inkwiet enormi li qajjem fil-P.N., l-istess parti ikkundanna l-aġir ta’ Schiavone u waqqfu milli jkun kandidat.
Times of Malta Saturday, January 5, 2013,
”PN says ‘no’ to Hermann Schiavone’s candidature
Hermann Schiavone has just been informed by the Nationalist Party he will not be allowed to contest the next election on its behalf.”
Ghal darb’ohra fit-Times tad-9 ta’ Jannar 2013 meta l-Parlament kien xolt u jien ma kontx ghadni deputat gie rappurtat dan –
”Lawrence Gonzi said: “I confirm all that he has said. I have nothing else to add. The situation is very clear.” The PN said it refused to field Dr Schiavone for the third consecutive general election after he continued to resist withdrawing an allegation made against rebel MP Franco Debono.”

Meta Schiavone jippontifika fuq l-lealta’ u l-ubbidjenza ifhmu minn liema pulptu gejja l-priedka. Ftit daqsu fil-P.N. injoraw u zebilhu l-awtorita tal-partit u l-kap tieghu u naqsu li jaderixxu ruhom ma ordnijiet specifici tal-partit.

Thallu lil had jghaddikom biz-zmien.

2 Comments
  • Viva Albania
    Posted at 22:45h, 11 October

    U dan jimporta xahad jghidli xdikasteru ghandu ?

  • Blue titanium soldier
    Posted at 22:43h, 11 October

    Spjegazzjoni carissima ta Schiavone infatti kull mghandek tghamel mur google, ikteb Hermann Schiavone u jitla dan kollhu bhala biografijja tieghu. Mhawx ghaliek Schiavone xboqqa brodu fik