Monument ghal vittmi tal-Hate Speech

Monument ghal vittmi tal-Hate Speech

Qieghed nissuggerixxi li jsir monument ghal vittmi tal hate speech.

Jghidu the pen is mightier than the sword u allura l-pinna taf thalli feriti koroh jekk mhux fatali bl-inkwiet. U fl-ahhar snin sfortunatament dan l-pajjiz kellu abbundanza kbira ta’ vittmi ta’ hate speech kortesija specjalmemt ta’ sit partikolari.

Qieghed nissuggerixxi pero li dan l-monument ma jkunx xi wiehed diga okkupat minn xi monument li jikkommemora xi grajja nazzjonali.

Anzi nissuggerixxi wkoll li ssir legislazzjoni, jekk m’hemmx, li tipprotegi monumenti nazzjonali minn min jghaddilu minn mohhu li jikkapparrahom jew ikasbarhom.

Ahna lkoll ahwa Maltin.

10 Comments
 • gahan smith
  Posted at 12:42h, 20 September

  issa kieku ma nafx nikteb u naqra, kif nirranga zepp?

 • Vittma
  Posted at 08:04h, 20 September

  Kieku jkollu jsir dal Monument, kieku qatt ma jonqsu l fjuri. Il follol qatt ma kien ikun hawn bhalhom, ghax imgarba hawn kemm trid sforz in nuqqas t azzjoni min gvern iehor.

 • Angel Montebello
  Posted at 06:24h, 20 September

  Suggeriment tajjeb u nissekonda.

 • Gina Pisani
  Posted at 22:45h, 19 September

  Franco ghadek ha tohrog ghal elezzjoni jew ghal ewropa?
  L anqas nemmen li ma tergax tkun fil politika

 • Ruth Cortis
  Posted at 15:54h, 19 September

  Qed jghidu li ghandek mnejn tohrog ghal elezzjoni tal MEP s. X tghidilna fuq dan?

  • Blue titanium soldier
   Posted at 19:55h, 19 September

   Jekk hu hekk jien ghal warajh u int?

 • Warajk
  Posted at 14:39h, 19 September

  Iva ghandna bzonn nindirizzaw dil problema li qed tirkeb pajjiz habba l kilba ta klikka.Legislazzjoni fuq hekk huwa rakkomandat tassew.

 • Il ferita li ma sghabx it tabib
  Posted at 13:08h, 19 September

  Ohrog ghal politika u kif tkun prim ministru iddeciedi int fejn tghamel il monument. Interessanti din

 • Viva Albania
  Posted at 12:21h, 19 September

  Allura dan il post partikolari fejn tissugerixxi li jkun? Tghidliex quddiem Kastilja jew quddiem il qorti. Tissugerixxi monument ta xiex? Ghaliex? Jekk ghandu jsier monument li 100% ma naqbilx ghandu isier il bidnija u lilna il poplu igalluna bil kwiet

 • Malcolm Briffa
  Posted at 11:18h, 19 September

  Kemm nixtieq tohrog ghal politika. Hafna kapaci u hassra jekk le