Three parties or two?

Three parties or two?

There seems to be an ongoing debate about the number of parties on the ballot paper and in Parliament.

On the ballot paper there were two parties. In Parliament there will be three. Orangjo were wise to induce PN to lend them space on their ticket. Now that they’re elected they have every right to go their way. Voters were informed they were voting Orangjo mps although on a PN ticket.
From the plurality point of view this is a major victory. I have no doubt Orangjo will grow from strength to strength having two mps in Parliament.
From the PN’s point of view this is possibly one of the worst decisions in its more than hundred years of history – having giving birth to a creature that has the potential to ultimately destroy or render irrelevant its creator !
Both Orangjo and PN made history, the former for the right, the latter for the wrong, reasons

2 Comments
 • Paul G
  Posted at 22:53h, 26 June

  Nahseb jista anke jkollna ir-raba partit fil-parlament jekk il-konservattivi fi hdan il-PN jinqatghu ghalihom u tekinkament jkun l-uniku partit demokristjan u fuq il-lemin (apparti l-Moviment Patrijotti imma li ma jistax jkollhom siggu peress li l-ligi ma taghtix cans lanqas jekk xi hadd jgib mqar 3% tal-vot nazzjonali).

  Pero ma nara xejn hazin f’dan kollu anke jekk l-quddiem jkun hemm siggu ghal-Ambjentalisti (bhal-AD) bl-istess mod li ghamlu l-PD. L-importanti li jkun hawn Oppozizzjoni b`sahhitha u il-PN wahdu ma jistax jaghmel kollox. Anke l-NGOs (kemm kbar bhal Knsija u anke izghar bhal BirdLife) u l-Media serja (mhux xi One, Net jew iNews) ghandhom jkunu parti mill-skrutinju ta dawk li ghandhom il-poter (dejjem mhux issa biss).

  Jekk ma jkunx hekk meta jibda jinhass l-ghejja u l-bzonn tal-bidla (normalment wara xi 8 snin u mhux 4!) din il-vuci tibqa fgata u mhux bizejjed li kullhadd jitkellem fuq social media bhal-facebook.

  Ma nahsibx li kieku Marlene u Godfrey hargu ghal rashom id-distakk kien se jkun inqas min 11% jew li l-PN kien se johrog hafna iktar b’sahhtu. Dawn in-numri saru realta ghax llum hawn it-triplu floaters (ikkumparat ma dicenju ilu). Dak jista jitqies bhala distakk ta 6% fost il-floaters li qishom vot “doppju” (-1 naha u +1 ohra)

 • Joseph Attard
  Posted at 23:10h, 23 June

  Best explanation I ever read. Thank you Dr. Franco Debono.