L-valur tar-Reputazzjoni

L-valur tar-Reputazzjoni

 

Jista’ xi had jghidli f’liema pajjizi ohrajn fid-dinja l-valur massimu tar-reputazzjoni ta’persuna huwa stmat fl-ammont ridikolu u baxx ta’ hdax-il elf ewro?

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.