Ahbar tajba ghal Marlene

Ahbar tajba ghal Marlene

marlene

Wara li ghamlu minn kollox biex ixewxuha kontra l-Partit Laburista tant li rrizenjat u waqqfet il-Partit Demokratiku, hekk kif raw li tista’ tehdilhom l-voti ghax f’oqsma bhall-ambjent u trasparenza ghandha kredibilita’ aktar mill-P.N. issa diga qed ixewxu n-nies biex ma jivvotawliex, lanqas t-tieni jew tielet preferenza!

Fl-2003, fir-referendum tal-Unjoni Ewropea l-P.N. kellhom bzonn l-appogg tal-Alternattiva Demokratika u tghidx kemm ndiehsu maghhom, pero’ sa mill-ghada tar-Referendum bdew iwerwru n-nies biex ma jivvotawx lil Alternattiva Demokratika! Deja’ vu. Izda dawk kienu zminijiet ohrajn fejn l-P.N. kien partit f’sahhtu u kredibbli, mhux bhal-llum.

Dawn huma nies inkredibbli. Lanqas jitwemmnu.

Pero’ ghal Marlene wisq probabbli din hija ahbar tajba immens. Kif iddur kontrik Daphne, l-poplu jigi mieghek, fuq n-naha tieghek . . . Kif tappoggjak Daphne jitilqek kulhadd, kif fil-fatt gara u qed jigri lil P.N.

1 Comment
  • Marly
    Posted at 23:58h, 18 September

    Din ghogbitni wisq dr Franco Debono, wisq ghogbitni.

    Pero’ ghal Marlene wisq probabbli din hija ahbar tajba immens. Kif iddur kontrik Daphne, l-poplu jigi mieghek, fuq n-naha tieghek . . . Kif tappoggjak Daphne jitilqek kulhadd, kif fil-fatt gara u qed jigri lil P.N.