Sinna ghal sinna

Sinna ghal sinna

Wara l-vot ingust kontra Leo Brincat fil-Parlament Ewropew qed tissemma’ minn x’uhud l-mentalita’ ta’ ghajn ghal ghajn u sinna ghal sinna. Jien ma naqbel xejn ma din l-metalita’. Pero’ jekk narak gej lejja b’kemm ghandek sahha b’xabla biex tinfidli qalbi, u jien ghandi pistola, m’ghandix nistenna li tinfidli qalbi qabel nisparalek! Din hija l-essenza tas-self defense. Ovvjament dan kollu metaforikament. Nippreferi l-mentalita’ ta’ ahna lkoll ahwa Maltin pero’ hawn min ma tantx jipprattikaha u allura trid tiddefendi ruhek. Jekk taqlali s-sinna inutli naqlalek tieghek ghax jien bla sinna se nibqa’. Irrid niddefendi ruhi biex ma inhallikx taqlali s-sinna in the first place !

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.