David Thake’s electoral performance so far

David Thake’s electoral performance so far

Local Councils Election 2015 – San Pawl il-Baħar

Page Content
San Pawl il-Baħar
                     
Registered voters   21202     Votes cast   8335    
          Invalid votes   573    
Quota   555     Valid votes   7762    
Alternattiva Dekmokratika COUNT
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Galea Simon  275  283  289  291  292  292  292  294 295  296 
Partit Laburista COUNT
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Barbara Matthew John  335  336  409  457  457  457  457  464  465   466 
Bugeja Paul  552  562E  562E  562E  562E  555E  555E  555E  555E  555E 
Buhagiar Mandy  464  470  576E  576E  576E  576E  555E  555E  555E  555E
Buhagiar Mario  158  160  187  241  241  242  247  248  248   248 
Cremona Stephen  315  325  377  442  442  443  448  448  448   449  
Galea Rodney  108  111  183  255  255  255  259  260  260  260
Grima Alfred  896 E  896E  555E  555E  555E  555E  555E  555E  555E  555E
Tabone Raymond  811 E  811E  811E  555E  555E  555E  555E  555E  555E  555E 
                     
Partit Nazzjonalista COUNT
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bezzina Antoinette  238  365  365  367  378  378  378  378  400  411
Borg Dounia  44  64  64  64  67  67  67  67  0  0
Fenech Anne  264  484  485  488  501  503  503  505  513  521
Galea Graziella  1546 E  555E  555E  555E  555E  555E  555E  555E  555E  555E
Grima Daniel  106  218  219  220  226  226  226  226  232   235 
Micallef Rebecca  100  184  184  185  191  191  191  192  201  204
Piscopo Robert  327  455  457  462  473  475  475  475  479  501
Thake David  639 E  639E  639E  639E  555E  555E  555E  555E  555E   555E
Thika Alban  48  81  81  81  87  87  87  87  88  0
Torpiano Edward  62  99  99  100  110  110  110  110  112  135
Vella Joseph  251  392  392  393  405  406  406  408  412  420
Vella Maryanne  76  118  119  120  125  125  125  127  129  133
                     
Kandidati Indipendenti COUNT
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Micallef Eman  111  117  117  117  117  117  117  128  128  128
Sharkova Evgeniya  36  37  37  37  37  37  37  0  0  0
 
Non transferable votes ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​0 ​15 22​ ​25
TOTAL  7762  7762  7762  7762  7762  7762  7762  7762 7762  7762 
Candidates Elected
1 Galea Graziella (Partit Nazzjonalista) 
2 Grima Alfred (Partit Laburista)
3 Tabone Raymond (Partit Laburista)
4 Thake David (Partit Nazzjonalista)
5 Bugeja Paul (Partit Laburista)
6 Buhagiar Mandy (Partit Laburista) 
7 Fenech Anne (Partit Nazzjonalista) 
8 Piscopo Robert (Partit Nazzjonalista)  
9 Vella Joseph (Partit Nazzjonalista)  
10 Bezzina Antoinette (Partit Nazzjonalista)  
11 Barbara Matthew John (Partit Laburista) 
12 Cremona Stephen (Partit Laburista)  
13 Grima Daniel (Partit Nazzjonalista) 

             

2 Comments
 • Vazu
  Posted at 06:56h, 25 August

  Sewwa jghidu li empty vessels make more sound. David Thake ipeclaq hafna u ma jghid xejn bis-sens. Possibli daqsekk injorant li ma jafx li l-kariga li naghtajt qeda fuq l-istess linja ta xoghol li kont tghamel meta kont inkarigat mil-istess ghaziz tieghu ex PM Gonzi?
  Nahseb jaf mhux ma jafx, imma jrid ibella’ r-ross bil-labra lil-min isib b’halqu miftuh berah lest ghal-kull ma jitimghu.
  Hawn min jeheda fuq hekk biss, gideb,tixwix u tkeskis.
  Hekk imissu jsemmieh il-programm.
  Gideb, Tixwix u Tkeskis.