Helene A.

Helene A.

helena

My attention has been drawn to a story carried in a particular Blog. This is probably the person who took photos of me, Alfred Zammit and Frank Zammit whom I met by chance in Republic Str this morning. When I realized she probably took photos I took one of her. This photo is in the same place that our photos were taken. When she realized I had caught her, she sort of panicked and quickly crossed the road, yet I still managed to take this photo. I have seen her in Valletta and I know who she is. I deny saying the words quoted in the Blog together with the photo that was uploaded on the same Blog.  Alfred Zammit and Frank Zammit can confirm all this, and have actually done so already in Facebook posts.

11 Comments
 • Triq ir-Republika
  Posted at 11:30h, 24 March

  Possibli qatt ma ratu jippassiggja lil Beppe din!
  Ghax gieli rawh.
  Jew Beppe mhux news worthy!

 • blue titanium soldier
  Posted at 22:02h, 18 March

  Kif ahna dottore?
  Ma nistax nifhem, jekk mhux sejjer zbal lahhar darba li din il mara ghamlet kampanja kontrik kien meta int kont tkellimnt u espremejt il pozizjoni tieghek kontra il P.N.
  Issa milli jidher rega qamila ghalik imma din id darba kontra il P.L. tkellimt le?
  Tinten din jew hi mandiex xtamel u tara ma min ha taqbat, jew tindiehes maz zewg partiti, jew qed thossok rega gejj lura mal P.N. u qeda taghmel kanpanja favur dawk il ftit li ma jridukx lura gol partit jew ta lahhar qeda ixxom li hemm cans li tghamel partit ghalik u qed tinduna li bdan il partit ha tghamel hsara kbira liz zewg partiti.
  Jew she has a strange way of showing you that she has a crush on you.

  • Elly
   Posted at 11:24h, 19 March

   Pero pero iktar nghid li dik il qaqocca li kienet qeda komda u tpappijja, qed tibza u thossa medda mil-kwalitajiet bsahhithom ta Franco Debono.

   Franco Debono jikritika l PN u PL meta jkun hemm bzonn…. U Daphne Caruana Galizia tirvilla!
   Mouth piece mhux tal PN
   Imma
   Mouth piece ta xi erba fil PN

 • Adamis
  Posted at 11:47h, 18 March

  #BeppeGate

 • Astrid Calleja
  Posted at 00:31h, 18 March

  Dik Helen Axiaq oht Daphne Caruana Galizia. Nahseb fil-break qed taghmel part time job ‘stalker’ ghax ix-xoghol legittimu taghha huwa xi segretarja ma nutar li ghandu ufficju l-Belt.

 • Marjana
  Posted at 00:10h, 18 March

  Il-pastime tal=Maltin huwa d=dagh fahxi.Kul fejn ikunu l=Maltin jintarfu mid=dagh

 • Naughty
  Posted at 23:40h, 17 March

  Fejn marret din naughty boy ;p

  Whilst some stories consist of just one chapter, others cosnsist of many, one chapter ends another one begins.

 • 007
  Posted at 23:04h, 17 March
 • Giov DeMartino
  Posted at 20:36h, 17 March

  Jekk dik l-erezija veru ntqalet, xi jghid Alfred Zammit li kull meta smajtu jitkellem jidher ‘tifel sewwa?”

  • Turu Garfunkel
   Posted at 00:48h, 18 March

   Milli jidher, Alfred Zammit qed jgħid li ma ntqalitx.

   Politikamnet m’għandi grazzja xejn ma’ Franco Debono – imma qatt ma kelli l-impressjoni li kien midgħi.

 • Giov DeMartino
  Posted at 20:35h, 17 March

  Jekk dak id-diskors, cioe dik l-erezija very ntqalet, xi jghid alfred Zammit li kull meta smajtu jitkellem jidher ‘tifel sewwa’?