L-Konvenzjoni Kostituzzjonali

L-Konvenzjoni Kostituzzjonali

Kif wiehed jista’ jinnota jezistu hafna proposti dwar kif ghandha tinbidel l-procedura dwar l-hatra tal-gudikanti. Dan d-dibattitu sfortunatament fil-kuntest ta kontroversja shiha dawr zewg hatriet mil-ministru li wahda minnhom kienet bi ksur tal-Kostituzzjoni.

 Dik li kont ghamilt jiena meta qajjimt dan s-suggett ghal-ewwel darba fil-Parlament fl-2011, u dik li propona l-Kumitat Parlamentari ta’ Konsolidazzjoni tal-Ligijiet mmexxi minni u mghejjun mil-Prof Kevin Aquilina, kif mbaghad mehudin on board fir-Rapport Bonello, proposta ohra interessanti maghmula mill-Kamra tal-Avukati illum, kif ukoll proposat ohra maghmula minn wiehed mill-aktar persuni prominenti fil-qasam kostituzzjonali, l-Prof Ian Refalo.

Nemmen, peress li din hinja materja kostituzzjonali par excellence, li dan kollu ghandu jkun diskuss fil-Konvenzjoni Kostituzzjonali bhala wahda mit-temi principali tal-istess Konvenzjoni, u jekk huwa minnu dak li qal Louis Grech lbierah li l-gvern qed jahdem fuq abbozz, allura tajjeb wiehed jifhem jekk l-Gvern jemminx verament fil-Konvenzjoni Kostituzzjonali jew le.

Jekk materji bhal din mhux se jkunu fost dawk diskussi fil-Konvenzjoni Kostituzzjonali, ftit nara skop ghall-istess Konvenzjoni.

Jekk tistaqsuni ghaliex wehlet l-Konvenzjoni nghidilkom ma nafx. Jien ghamilt t-terms of reference u proponejt l-komposizzjoni lura lejn l-ahhar tas-sena 2013.

Ghalija l-Konvenzjoni tista titlaqqa’ ghada. Jien preparat.

Ssuggerejt l-Kumitat dwar l-Gharfien tal-Kostituzzjoni li issa ili jiffunzjona xhur, u hafna mill-proposti ghal riformi huma lesti ghax jew ghamilthom jien jew ohrajn. U lanqas mhu l-Partit Nazzjonalista li qed izomm, ghax filwaqt li esprima riservi, qatt ma qal li se jibbojkottja, la sentejn ilu u lanqas illum kif turi din s-silta mit-Times –

”Asked if he would boycott the Constitutional Convention coordinated by Franco Debono, Dr Busuttil said the new PN leader must assess the situation and discuss the way forward with the Government.

“I do not want to close the door on this because this is really big and really important,” he said.”

4 Comments
 • The Great Leader
  Posted at 07:05h, 12 February
 • Wiccu u s"?&u xorta
  Posted at 19:33h, 10 February

  The Dean of the Faculty of Laws, Kevin Aquilina, was also mentioned in the statement as having said that Minister Bonnici has had a new bill on his desk for 28 months, but hasn’t done anything about it.

  http://www.independent.com.mt/articles/2016-02-10/local-news/Minister-for-Justice-Owen-Bonnici-catalyst-for-change-in-the-Maltese-Justice-System-PL-6736153113

  • Wiccu u s"?&u xorta
   Posted at 19:34h, 10 February

   Il-ministru tal-Gustizzja tajjeb biex jippoza ghal-camera u jitbissem x’hin jinduna li qed tigbed fuqu.
   Nahseb naf mil-liem konsulent qed jisma Owen Bonnici, qed jisma mil-konsulenta li tista tigwidah fejn jidhlu cameras u intervisti mal-press.
   Tinsiex titbissem meta l-camera ddur fuqek u meta titkellem zomm il- kalma halli narawk gustuz, il- bqijja l-affarijiet l-ohra jiehdu hsiebhom wehidhom.

 • Statement
  Posted at 18:00h, 09 February

  “Jekk materji bhal din mhux se jkunu fost dawk diskussi fil-Konvenzjoni Kostituzzjonali, ftit nara skop ghall-istess Konvenzjoni.”

  Throw it in his face if you think that the PM is saying one thing and doing an other.

  I know you would.

  Extreme times require extreme measures.