Domanda

Domanda

Fi stqarrija l-PL ghadu kif qal li r-riformi fil-Gustizzja (li kont fassalt jiena bhala deputat Nazzjonalista, u konfermati fir-Rapport Bonello) se jitwettqu minn Owen. Mill-banda l-ohra dalghodu l-Kap tal-Opposizzjoni talab ghar-rizenja tal-istess Bonnici.

Issa f’din s-sitwazzjoni tqum wahedha domanda krucjali.

Jekk l-Kap tal-Opposizzjoni illum talab r-rizenja ta’ Bonnici tista’ tinkiseb l-maggoranza Parlamentari  ta two thirds li hija mehtiega ghal certu riformi?

Nittama sincerament li l-Parlament ikun f’posizzjoni li  din l-maggoranza tkun tista’ tinkiseb sabiex r-Riformi jkunu implimentati mill-aktar fis.

1 Comment
  • Riformi
    Posted at 23:40h, 07 February

    X’qed jghid il-kap ta l-oppozizzjoni, li ma jridx riformi, jew li ma jridx lil Ministru Owen?
    Jew qed jghid li bih u minajru xorta….. ma tghamilx differenza?
    Nahseb jien!