Traskuragni

Traskuragni

Zewg avukati onesti, kompetenti u integri spiccaw f’kontroversja shiha minhabba t-traskuragni ta’ min innominahom, li kellu l-obbligu jassigura ruhu li l-affarijiet isiru b’ghaqal, diligenza u fuq kollox b’gustizzja, u b’rispett shih lejn l-kelma u l-ispirtu tal-oghla Ligi tal-pajjiz.

Qed noqghod lura u nirrezisti t-tentazzjoni li nuza l-espressjoni Malta ta’ taht fuq . . .

 

”In the case of Dr Ingrid Zammit Young, (Dean of the Faculty of Laws) Professor Aquilina said: “If a person is chairing the Employment Commission, that person cannot be appointed to any public office until three years would have elapsed since s/he held the office of chair of the Electoral Commission. This applies also to a person who is to be appointed Magistrate as the Constitution defines ‘public service’ and ‘public office’ to include a magistrate.” – The Malta Independent – February 5, 2008.

 

 

 

1 Comment