Malta genna tal-art

Malta genna tal-art

Franco DebonoDalghodu kont il-Belt u dejjem tiltaqa’ ma nies interessanti – a city built by gentlemen for gentlemen hi x’inhi. Il-Belt tiltaqa’ ma karattri vera helwin u kkuluriti, uhud minnhom jafu xi jghidu  moghnija  mit-taghlim tal-iskola tat-triq aktar milli mill-akkademja tal-kotba.

Dan dalghodu qalli ”Malta genna tal-art, ghax apparti s-sbuhija naturali u l-qalb tajba tal-Maltin, l-wirt storiku u l-bajjiet,  bhal genna, hawnekk tal-ewwel jigu l-ahhar u tal-ahhar jigu l-ewwel.”

U bhal genna, qalli, dejjem bl-intercessjoni tal-qaddis!

U mhux dhaqt!

1 Comment
  • Angelo
    Posted at 04:20h, 25 October

    U bhal fil-genna ssib min hu anglu u jiprova jghamel il-gid, u min bhal xifajk ma jahmilx lil dak li jkun jahdem bil-kwiet ghal-affari tieghu.
    I LOVE MALTA! 🙂