The salesman and the mysterious shopper

The salesman and the mysterious shopper

Ftit umorizmu jew satira qatt ma taghmel hazin. Kif kulhadd jaf dejjem  enmint fis-satira anke meta kont l-‘vittma’.

U allura gara li wara li dalghodu  ktibt xi ftit versi dwar t-tema tas-salesman,  b’kumbinazzjoni ftit wara harget din l-ahbar u hsibt li tkun qisha xi titolu ta’ xi fairy tale –

‘The salesman and the mysterious shopper’

 

http://www.independent.com.mt/articles/2015-10-23/local-news/Mystery-shopper-system-to-be-adopted-to-scrutinise-public-service-customer-experience-6736144104

2 Comments
 • Taghna lkoll
  Posted at 08:05h, 24 October

  Prosit lil Prim ta Malta! Opportunita ta holqien ta xoghol lil tal-qalba.
  Allura x requisites irid ikollok ghal dan ix-xoghol? Ma tridx tkun gakbin, ma jkunux jghamlu bik il-flus u tkun lest li kullhadd isir ma jahmlekx.
  Hawn nies lesti jghamlu dan ix-xoghol, kif suppost?
  Ghandi dubbju. Bieb iehor miftuh ghal-korruzzjoni.

 • His and Her
  Posted at 07:49h, 24 October

  Din tal-mystery shopper tfakkarni f’kas partikolari li kien spicca ghand il-pulizija u mhux ghax inqabdu service providers ma jghamlux xogholhom imma ghax min kien imexxi u min kien mystery shopper kien involut f’korruzzjoni huma stess.
  Dan gara fi-zmien gvern Nazzjonalista. Jista’ jerga jigri dan jekk l-affarijiet isiru l-istess, u niftakar f’dal kas kienu all in the family fejn kulhadd kien qed ibill subajgh u l-ghan principali ghalfejn saret il-mystery shopper ma ntlahaqx.