Constitutional Reform

4 Comments
 • justice at last
  Posted at 13:07h, 04 May

  il-bierah fuq tvm rajna l-erbgha kontestanti ghal kap tal-pn urewna bic car kemm huma kattolici tal-kliem biss mhux ta l-ghemil ghax kollha li huma qablu li mhux se jifthu bibien ghalik Franco lewwel wiehed hemm tgharaw il-kburija u l-arroganza fl-ahjar taghha u hekk ser jibqghu jaghmlu lil min ma jaqbilx maghhom biex taraw u tifthu ghajnejkhom. Tmexxija ghalija li mhux tmur kontra demokarazija ma kontra dritt uman u ohra x’jiggiefieri gew jghajdu ma qablux ma ridux jappogjaw lil gvern ghat-tkabbir fl-ekonomija ghax ridu jagixxu ta oppozzizjoni jafu li ahna L-POPLU il-POPLU nerga nghid tkellem bic-car fid- 9.03.13 li ma jridx dawn l-affarijiet ghax ahna ghaqda nriedu u lil min jghamel gid ghal pajjizna. Ha nibqghu sejrin bl-istess agenda tal-passat. Din attitudni tal JAQ JAQ ha nikwota wiehed li jikteb spiss fuq dan il-blogg meta irreffera ghal zmien it-tmeninijiet ghax bilhaqq dawn qaddissin ta. TARAWX !!! Tibqawx issemmu l-kristjanezmu ghax lanqas biss tafu fejn joqghod u Alla TA GHEMILNA HA JIGGUDIKANA U MHUX TA KLIEMNA.

 • Guido's son
  Posted at 11:51h, 03 May

  Mario Demarco owes everything to his father. He is a timid and colourless individual, a mediocre lawyer with a ghastly voice. Now he goes on to say that he looks more like his mother than his father. How can one dissend to such depths of shame? Betraying one’s father to please blogger Daphne who was a fierce critic of his father even in his coffin. Is it true that after having insulted his father for years on end, Mario Demarco appointed Daphne’s sister on some board? Now I can see why Mario Demarco is labour’s favourite candidate. True nationalists want Simon Busuttil. I can also see why the Demarcos were never trusted at id-Dar Centrali.

 • Who burned The Times?
  Posted at 11:42h, 03 May

  All violence should be condemned but even character assassinations, mud slinging and deceit should be condemned. The Demarco Times is so much different from the Strickland Times.

 • Maltatoday Plus - The Times Minus
  Posted at 11:40h, 03 May

  In the near future, The Times readearship will decrease by half since they will no longer be getting leakages from Castille and the readership of Maltatoday will double because they report the real news whilst The Times mission seems to be gate keeping, mud slinging and character assassination. Now it also seems that with Mario Demarco leadership bid, The Times has started courting blogger Daphne Caruana Galizia. This is surely a recipe for disaster for the PN and for the country.