Haiku Herman

Haiku Herman

 

The first copy of my book, a haiku anthology,  has been sent  via Parliament, to Herman van Rompuy, President of the European Council, who was on official visit in Malta some weeks ago,  writes haiku and  has recently published his first haiku collection. This has earned him the nickname of Haiku Herman. 

The book has an introduction by Prof Oliver Friggieri and by the late Rev Prof Peter Serracino Inglott. A special thanks also goes to Lino Spiteri for his patience, suggestions  and especially his eye for detail.

 

24 Comments
 • Alfred Falzon
  Posted at 22:31h, 03 October

  Congratulations, dear Franco for your praiseworthy effort in the field of culture.

  I am looking forward to read your poetic thoughts, but first I advise those who are launching your literary work to inform us from where and with effect from which date we could purchase a copy as, to date, no such information is available.

  Keep it up, Franco, we treasure your struggle against odds for many are the genuine Maltese who share your beliefs!

  We have had enough of corruption and sleaze in these Islands and people who stand up to be counted are the ones who should be trusted!

  The Party is not supreme.

  The Nation and the People are the ones who deserve loyalty!

  MALTA and its PEOPLE first and foremost!

 • Malteser
  Posted at 22:16h, 03 October

  awguri, look like an interesting read. I’ll get myself a copy.

 • LEJALI.
  Posted at 19:32h, 03 October

  Habib.

  jekk hassejt li dak il QAWL kien ta xi disprezz ghalik, nista nghidlek li ghandek edeja hazina,
  jekk sa tibda tahseb hazin fija , jien qed nitolbok sabiex tnehhi dak li ktibtlek il bierah ukoll.

  grazzi .

  • Franco Debono
   Posted at 20:11h, 03 October

   LEALI,
   fuq dan il-post niehu gost b’kummenti dwar il-poezija, jew xi ghanja !

   • sturdut
    Posted at 20:44h, 03 October

    u bil-Malti jew Ingliz? Grazzi

    • Franco Debono
     Posted at 23:21h, 03 October

     english

     • Malti
      Posted at 23:26h, 03 October

      Give us a teaser please, just one….

     • sturdut
      Posted at 23:38h, 03 October

      ghandi feel li ktieb bis-sens ta’ vera

 • kajju
  Posted at 18:59h, 03 October

  Sincerament nawguralek ghal dan il-ktieb Franco.

  Jien kemm ilek li ghamilt dal blog tajtni l-opportunita nipprova nifmek ghalkemm mhux dejjem gibt il-posts tieghi (u dan ghamiltu bla raguni valida ghax sa fejn naf jien dejjem kont moderat f’dak li nikteb)

  Li ghadni ma nistax nifhem hu:

  1. Kif ghadek ma ndunajtx li dak li qed taghmel huwa sproporzjonat u esagerat
  Kulhadd jaf, li kieku thallejt tohrog ghal elezzjoni, probabli bhalissa kont tkun qed iggib ruhek ferm differenti! Kieku probabli kont tkun qieghed taqdef mal-partit u mhux tipprova tiskreditah billi tasal anke li tichad l-istorja sagrosanta tieghek innifsek u ta pajjizek.

  2. Kif ghadek qatt ma ghidtilna fejn trid tasal u fuq il-passi ta min qed timxi?

  3. Kif ghadek tghid li int Nazzjonalist, iktar minn kulhadd sahansitra iktar minn EFA, meta fl-istorja ta dan il-partit zgur li ma kien hemm hadd li ghamillu hsara daqs kemm qed taghmillu int.

  4. Kif ma taprezzax li il-partit kien honest mieghek meta seta facilment waqqfek milli tohrog f’ismu dak il hin li tithabbar elezzjoni u bdan il-mod kienu jkunu disonesti.

  Nistenna minn ghandek u j’Alla permezz tal-Haiku tikkalma daqxejn!

 • RED OCTOBER
  Posted at 18:14h, 03 October

  DEJJEM HEKK NAFU L DR FRANCO DEBONO
  TIFEL BRAVU U ZVELT HAGA WAHDA KELLU HAZINA GHAX MAL
  FIORENTINA ———-

 • Fullstop
  Posted at 18:11h, 03 October

  @@@ HAxIKU @@@

  Il-bewwila l-ossesjonata ta’Franco kif ratu li hareg ktieb dlonk qabzet fuq l-ideja u ppublikat ktieb hi ukoll bl-isem ta’ “25 YEARS of HAxIKU”. HAxIKU huwa forma ta’ filosofija ta’kif wiehed jahseb f’xi haga li taparsi tkun ghal hafna, pero fil-verita tkun ghall-ftit, jew bil-kontra ikunu se jhalsu hafna pero jigwadanjaw ftit. F’dan il-ktieb il-bewwila elenkat diversi stejjer fejn is-sens ta’ haxiku kien kbir u kollha taghthom l-isem ta’ per ezempju; HAxiKU Mistra, HAxiKU Vat, HAxIKU Smart City u ohrajn.

  Il-ktieb ghandu introduzzjoni mill-aqwa ta’ Fr. Joe Qasha Mula espert fl-arti tal- Haxiku u se jigi launched fil-program ta’ zeppi li kellu jbiegh ix-xarabank, li wkoll inzerta awtorita fil-Haxiku, fejn ilna narawh 20 sena…… u ta’ haxiku li hu jistaqsina fejn huma qeghdin?

  K

 • WhiteSummer
  Posted at 18:04h, 03 October

  Seems that you are afraid to answer my question … have something to hide Franco? Let’s see if you have the cajones to post this comment as well as a reply to the question which you have thus-far evaded … nay – ran away from, for four times.

 • Sahhar bl ixkupa
  Posted at 15:21h, 03 October

  From Malta Today:

  “A flamboyant rising star in the legal profession up until a few years ago, Patrick Spiteri has been at the centre of several court actions in recent years.

  His flashy cars and large boats attracted attention, but so did later his investment advice and property deals. He was also an advisor to Prime Minister Alfred Sant’s Labour government in 1997 when it introduced CET to replace VAT.

  Spiteri is appealing various convictions on misappropriation and falsification charges.”

  Does Daphne Caruana Galizia know anything about Patrick Spiteri?

 • Fullstop
  Posted at 14:58h, 03 October

  What is haiku?

  Haiku is a Japanese poetry form. A haiku uses just a few words to capture a moment and create a picture in the reader’s mind. It is like a tiny window into a scene much larger than itself.

  Traditionally, haiku is written in three lines, with five syllables in the first line, seven syllables in the second line, and five syllables in the third line.

  Haiku examples

  Here’s a haiku poem written by a poetry student:

  The last winter leaves
  Clinging to the black branches
  Explode into birds.

 • MySayMalta
  Posted at 14:21h, 03 October

  meta rajtek ktibt ‘herman haiku’ fit-titlu hsibtek qed tghid ghall-herman tas-south!! – dak li ilu jipprova jipponta jara kif jaghmel u jdahhal saqajh fil-parlament wara li ma kienx kapaci jingabar 🙂

 • Gardell ta Malta
  Posted at 13:56h, 03 October

  Dr Franco, you remind me of Dr. Alfred Sant. Writer, textbook politician and honest. Country first then party. Any more analogies? Well done . I will buy this book, sit somewhere away from politicians and relax.

 • Censu
  Posted at 13:10h, 03 October

  Prosit Dott. Debono, mhux li kien fil-parlament hemm 4 deputati kolti u ta’ sustanza daqsekk…u dawk li hemm jippruvaw jehilsu minnhom!

  KEEP IT UP!

 • gina
  Posted at 11:53h, 03 October

  Congrats Dr Debono. Is the book already available in local bookshops? And how much does it costs?

 • 500EUROS
  Posted at 10:57h, 03 October

  Dr Debono , in your book did you gave indication how one can take over a political party , eliminate his opponents,change democracy into oligarchy, manage the country by evil clique,give himself rise of 500 Euros per week and do everything in his power to remain in power at any cost for his country ???.

  • Franco Debono
   Posted at 11:00h, 03 October

   book has nothing to do with politics. poetry and short philosophical essay

 • BETTER FUTURE
  Posted at 10:25h, 03 October

  Is the publication for sale anywhere?

  • Franco Debono
   Posted at 10:34h, 03 October

   bookshops

   • sturdut
    Posted at 11:30h, 03 October

    from when?

 • dawra brotta ghawdex
  Posted at 10:05h, 03 October

  he he issa daqt johorgu soft toys tijak franco :)* ara nicajta qijad franco ghax taf kemm ingiblek rispet u nemmen il kawza tijak. jien nixtieq niftah halqi u nuri min jien imma qabel nixtieq il ligi whissel blower act.

  keep it up franco